نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)

مقدمه :  
تاریخچه علم بیولوژیک :  
تعریف کنترل بیولوژیک :  
مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (IPM) :  
اهداف مبارزه بیولوژیک :  
حشرات :  
روشهای کلی کنترل بیولوژیک :  
حفاظت :  
معرفی ( ورود ) دشمنان طبیعی جدید :  
انبوه سازی ( افزون سازی ) :  
حشرات پارازیتوئید :  
گروه های اصلی پارازیتوئیدها :  
دوبالان :  
Tachinidae :  
معرفی و رده بندی خانواده Tachinidae :  
مرفولوژی :  
روش های متفاوت آلودگی میزبان توسط مگس های Tachinidae  
بیولوژی :  
معرفی چندین گونه از مگس های پارازیتوئید مهم خانواده Tachinidae :  
چرخه زندگی :  
کارآمدی نسبی پارازیتیسم مگسهای T.pennipes  
معرفی مگس های پارازیتوئید سن گندم و جو در ایران :  
گونه های شناسایی شده مگسهای پارازیتوئید گندم و جو در ایران :  
سن های میزبان مگسهای پارازیتوئید در ایران  
مناطق انتشار و اهمیت نسبی مگسهای پارازیتوئید درنقاط مختلف کشور  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)

 1-  رجبی ، غلامرضا – اکولوژ‍ی سن های زیان آور گندم و جو در ایران – سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی – 1379 ، صص 262-

2-   موسوی ، محمد رضا ، مبارزه بیولوژیکی – جهاد دانشگاهی مشهد ، 1379 ،           صص 55-

3-Amand Jr.PH.,1978.A Host-parasite catolog of north American Tachinidae(Diptera).USDA Miscellaneous publication 1319,860 pp.

 4-O Hara, J.E, 1985.oviposition strategies in the Tachinidae, a family of beneficial parasitic flies. Agriculture and foresty Bulletin8:31-34

مقدمه

 تاریخچه علم بیولوژیک

کنترل بیولوژیک آفت در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد . این تلاش ها ادامه داشته و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرار گرفته است

تعریف کنترل بیولوژیک

کنترل بیولوژیک یعنی استفاده از پارازیتوئیدها ، پرداتورها ، پاتوژن ها ، آنتاگونیست ها و یا میکروارگانیسم های رقیب برای کاهش جمعیت یک آفت ، به طوری که آفت فراوانی کمتری داشته باشد و خساراتی کمتر از آنچه ممکن می بود وارد سازد

کنترل بیولوژیک ممکن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذیرد و یا نتیجه عملی یک نیروی طبیعی خودجوش باشد . کنترل بیولوژیک ممکن است برای پایین آوردن جمعیت آفت مزارع یا جنگل ها و یا برای تعدیل ناهماهنگی های به وجود آمده در اثر ورود یک عامل جدید به محیطی طبیعی صورت پذیرد

البته همه روش های غیرشیمیایی ، کنترل بیولوژیکی محسوب نمی شوند . اصلاح نژاد گیاهان ، مبارزه زراعی و کاربرد مواد شیمیایی علامتی اگر با قصد تاثیرگذاری بر آفت به کار رود ، کنترل بیولوژیک نیست . این موارد زمانی کنترل بیولوژیک محسوب می گردند که با هدف حمایت از دشمنان طبیعی به کار گرفته شوند. برای مثال اصلاح نژاد گیاهان به صورتی که برای آفات مسموم کننده بوده و یا به طریق دیگری موجب کاهش جمعیت آفات گردد ، مبارزه بیولوژیک نیست . اما اگر این اصلاح با هدف به وجود آوردن شرایطی بهتر برای زندگی و بقای پارازیتوئیدها یا پرداتورها و فراهم شدن شرایط برای میزبان یابی و حمله به آفات باشد ، مبارزه بیولوژیکی به شمار می رود

مواد شیمیایی حاصل از عصاره گیاهان یا میکروب ها که علیه آفات به کار می برند نیز مبارزه بیولوژیک نیست . کنترل بیولوژیک یعنی پدید آوردن مجموعه ای که در آن جمعیت یک گونه توسط افرا گونه ای دیگر با مکانیزم هایی نظیر شکارگری ، پارازیتیسم ، بیماری زایی یا رقابت محدود می شود

مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (IPM)

 مبارزه بیولوژیک به خصوص در اراضی غیر مزروعی جنگل ، مرتع و نباتات زینتی ممکن است جدا از سایر اقدامات دفع آفاتی صورت پذیرد اما بسیاری از آفات در یک محصول بایستی به طور همزمان کنترل شوند تا محصول خوبی عاید گردد . در چنین مواردی ضرورت می یابد تا چندین روش متضاد دریک برنامه به اجرا در آید. سؤال اساسی در تلفیق روشهای مختلف این است که کدام روش اولویت بیشتری دارد . در سالهای پس از 1945 که استفاده از آفت کش ها بسیار رایج بود ، غالباً استفاده از سموم در اولویت بود و مبارزه بیولوژیک یک اقدام فرعی محسوب می شد و غالباً هم به دلیل اثرات سوء سموم مصرفی بر دشمنان طبیعی نتیجه مطلوبی از مبارزه بیولوژیک به دست نمی آمد و این عدم کارآیی را به حساب ناتوانی دشمنان طبیعی می گذاشتند

در سالهای اخیر یعنی از 1980 به بعد این معادله به نفع مبارزه بیولوژیک تغییر یافته و نظریه اداره انبوهی آفات بر مبارزه بیولوژیک تأکید بیشتری دارد و بر این اساس حفظ دشمنان طبیعی و استفاده از مبارزه بیولوژیک از اولویت برخوردار است

برخلاف گذشته اکنون استفاده از روشهایی که موجب از بین رفتن ویا تضعیف دشمنان طبیعی می گردد مجاز نیست . کوشش در برقراری سیستمهای کنترل آفات که مبتنی بر مبارزه بیولوژیک باشد در بسیاری موارد مراحل مقدماتی را طی می کند ولی در موارد متعددی نیز بسیار پیشرفته و کامل است

اهداف مبارزه بیولوژیک

حشرات ، کنه ها ، علف های هرز ، عوامل بیماری زا و مهره داران جملگی ممکن است از اهداف کنترل بیولوژیک باشند

حشرات

حشرات آفت از مهمترین اهداف مبارزه بیولوژیک بوده اند . بیش از 543 گونه حشره در جهان توسط 1200 برنامه مبارزه بیلوژیکی از طریق معرفی ( ورود ) حشره مفید مورد مبارزه قرار گرفته است . علاوه بر آن برنامه های حفاظت و تکثیر انبوه عوامل بومی نیز به اجرا در آمده است . این حشرات متعلق به راسته های جوربالان ، دوبالان ، بال غشائیان ، سخت بالپوشان ، بالپولک داران و تعدادی از راسته های دیگر بوده اند

جوربالان از جمله حشراتی هستند که بیشترین موفقیت در مبارزه بیولوژیکی با آنها از طریق معرفی حشرات مفید حاصل شده است . از دلایل این موفقیت می توان جابه جایی زیاد این حشرات همراه با محموله های تجاری به لحاظ ریزی و از دید پنهان ماندن و همچنین وجود گونه های زیادی آز آفات مهم در این رده و فراوانی و تنوع دشمنان طبیعی آنها برشمرد

روشهای کلی کنترل بیولوژیک

 مبارزه بیولوژیکی به مفهوم به کارگیری دشمنان طبیعی به منظور تقلیل جمعیت آفت (به معنای اعم) است . سه روش عمده برای استفاده از دشمنان طبیعی وجود دارد . حفاظت ، معرفی و انبوه سازی یاافزون سازی . از میان این روش ها معرفی روشی است که بیشترین اثر را در حل مشکلات مبارزه با حشرات و علفهای هرز داشته ولی به ندرت برای کنترل بیماری های گیاهی به کار رفته است

حفاظت

 رفتاربشر به نحو بسیار مؤثری قدرت دشمنان طبیعی را در تقلیل جمعیت آفات به منصه ظهور برساند . محافظت به عنوان یک روش مبارزه بیولوژیکی به مفهوم شناخت چنین رفتارها و کاربرد آنهاست . برای دستیابی به این هدف بایستی رفتارهای مخرب را شناسایی و از اعمال آنها جلوگیری نموده و مزرعه و سایر مکان ها را برای زندگی دشمنان طبیعی مساعد ساخت. در مبارزه بیولوژیکی با روش حفاظت ، اصل بر این است که همیشه گونه هایی از دشمنان طبیعی وجود دارند که اگر به آنها فرصت داده شود قادرند به طور مؤثری جمعیت آفت را کاهش دهند . این فرضیه در مورد بسیاری از آفات بومی صادق است اما در مورد آفات غیر بومی زمانی صدق می یابد که دشمن طبیعی مناسب از موطن آن وارد شده باشد

یکی از مهمترین مواردی که بر دشمنان طبیعی اثر سوء دارد سمپاشی هاست . به خصوص سمومی که طیف تأثیر آنها گسترده است و دوام زیادی دارند . وجود لایه گرد و خاک در سطح برگ نیز یکی دیگر از عوامل منفی به شمار می رود . همچنین مورچه هایی که به خاطر بهره برداری از ترشحات شته ها و شپشک ها به شدت از آنها دفاع کرده و مزاحمین و مهاجمین را دفع می کنند . سایر عواملی که ممکن است بر دشمنان طبیعی اثر منفی داشته باشند شامل زمان و نحوه شخم ، از بین بردن بقایای محصول ، کاشت محصول در اراضی یکپارچه و از بین بردن مکان های زمستانگذرانی دشمنان طبیعی مانند پرچین ها و رستنیهای اطراف مزرعه است

 محافظت مؤثر مشتمل بر کوشش هایی است که نیازهای طبیعی دشمنان طبیعی را برای شکفتن و ثمر دادن در یک سیستم تأمین می سازد . از جمله این کوشش ها ایجاد و نگهداری پایگاه های فیزیکی ، تأمین میزبان های واسط یا منابع کربوهیدراتها ، تعدیل شرایط فیزیکی از طریق ایجاد پوشش در سطح خاک ، پیش بینی مکان هایی برای پناه گرفتن و یا برداست نواری محصول است . موفقیت روشهای حفاظتی در مرحله اول وابسته به اطلاعاتی است که از مؤثر بودن یک روش در شرایط خاص محلی در دست داریم .این موضوع ممکن است نیاز به تحقیقات گسترده و آزمایش های زیاد ناحیه ای داشته باشد . اغلب می توان روش مؤثر را حتی در یک مزرعه نیز جدا از مسائل یک منطقه به کار بست

معرفی ( ورود ) دشمنان طبیعی جدید

 در بسیاری از مناطق بخش مهمی از آفات را گونه های غیر بومی تشکیل می دهند . مثلاً در آمریکا تنها 2% ازکل فون بندپایان منطقه را گونه های مهاجر تشکیل می دهند در حالی که 35% از 700 نوع آفت گونه های مهاجر محسوب می شوند .برای این گونه آفات غیر بومی روشهای حفاظت کافی به نظر نمی رسد زیرا بسیاری از دشمنان طبیعی آنها حضور ندارند

در چنین مواردی وارد نمودن دشمنان طبیعی که بر علیه آفت مؤثر باشند از ضروریات بوده و اقدامی است که سابقه موفقیت های درخشانی دارد . معمولاً با جستجو و شناسایی ، دشمنان طبیعی را در موطن اصلی آفت یافته سپس این دشمنان طبیعی جمع آوری و به کشور مورد نظر منتقل و پس از اعمال مقررات قرنطینه ای و اطمینان یافتن از بی زیان بودن آن رها می شوند

معرفی به عنوان یک روش مبارزه بیولوژیک منجر به کنترل کامل ویا بخشی از بیش از 200 گونه آفت شده است . معرفی مزیتی را نسبت به سایر روش ها در بردارد و آن این که نیاز به نگهداری نداشته و لذا در دراز مدت بسیار ارزانتر تمام می شود . البته پس از آنکه دشمن طبیعی جدید یافت شد ممکن است اقدامات محافظتی برای مؤثر واقع شدن آن ضروری باشد . برنامه های مبارزه بیولوژیک ، برای آن که به نحو احسن انجام گیرد نیاز به تخصص و مهارت بالایی دارد ؛ به همین لحاظ معمولاً چنین برنامه هایی توسط مؤسسات دولتی انجام می گیرد

 

انبوه سازی ( افزون سازی )

 هر جا که دشمنان طبیعی به آن راه نداشته باشند و یا گونه های مفیدی که دیر هنگام ظاهر        می شوند ویا گونه هایی که اصولاً جمعیت آنها کمتر از آن است که اثر کنترل کننده داشته باشند ، لازم می آید تا جمعیت دشمنان طبیعی از طریق تکثیر و رهاسازی افزایش داده شود ؛ این روش را انبوه سازی می نامند

انبوه سازی چندین جنبه دارد

یکی رهاسازی تقویتی است که هدف از آن تقویت یک عامل در اوایل فصل بوده و ضمن آن تعداد نسبتاً کمی از گونه مورد نظر در شروع فصل رهاسازی می شوند با این امید که پس از آن خود تکثیر شوند و نسل های بعدی آفت را برای مدتی تحت کنترل درآورند

دیگری رهاسازی انبوه است و زمانی اعمال می گردد که تکثیر طبیعی عامل برای افزایش جمعیت آن کافی نبوده و لازم باشد دشمن طبیعی مورد نظر به تعداد زیاد تکثیر و رهاسازی گردد تا آفت توسط همین افراد رها شده کنترل گردد

فرق انبوه سازی پاتوژن ها و نماتدها با پارازیتوئیدها و پرداتورها در این است که پاتوژن ها و نماتدها از نظر بسته بندی ، جابجایی ، نگهداری و روش مصرف همانند آفت کش ها می باشند . البته وقتی موادی مربوط به پاتوژن ها ، مثل توکسین ها جدا از خود پاتوژن برای کنترل آفت به کار رود شباهت بیشتری با آفت کشها خواهد داشت تا مبارزه بیولوژیکی ، چرا که عامل زنده خود در این امر دخالت مستقیم ندارد. انبوه سازی ممکن است بر علیه آفات بومی ویا آفات غیر بومی اعمال گردد

عوامل محدودکننده این کار هزینه ها ، کیفیت و کارآیی عامل تکثیر شده می باشد . هزینه های تکثیر انبوه ممکن است کار را به عواملی که تکثیر آنها ارزانتر است و یا محصولاتی که گران قیمت بوده و روش های ارزانتری برای کنترل آفات آنها در اختیار نیست محدود سازد . تنها در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می تواند هزینه ها را جبران نموده و از نظر اقتصادی با روشهای دیگر رقابت نماید

در جایی که مؤسسات دولتی به تکثیر انبوه بپردازند امکان کاربرد این روش وسیع تر خواهد بود . در هردو حال تولید دشمنان طبیعی با کیفیت بالا ضروری بوده و همچنین تحقیقات اولیه برای برآورد کارآیی عامل در شرایط مزرعه لازم است

 

حشرات پارازیتوئید

  پارازیتوئیدها حشراتی هستند که میزبان خود را می کشند ، برخلاف پارازیتها یا انگل ها که قادرند تمام دوره زندگی خود را بر روی یک میزبان به سر برده و کامل سازند مثل کک ها و کرمهای پهن و برخلاف پرداتورها که در طول زندگی تعدادی طعمه را مورد استفاده قرار می دهند

پارازیتوئیدها فراوان ترین نوع دشمنان طبیعی هستند که برای مبارزه بیولوژیک مورد استفاده قرار گرفته اند . بیشترین پارازیتوئیدها از رده زنبورها بوده و دوبالان در درجه بعدی قرار دارند

 

گروه های اصلی پارازیتوئیدها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)

کنترل بیولوژیک آفات  
کنترل بیولوژیک یا (Biological Control) شامل سه موضوع اصلی است:  
کنترل بیولوژیک شپشک‌ها  
کنترل بیولوژیک شپشک‌های نرم تن  
کنترل بیولوژیک شته ها  
شته ها  
کنترل بیولوژیک سفید با لکها و کنه ها  
مبحث کنترل بیولوژیک کنههای تارتن  
کنترل بیولوژیک مگس های مینور و پروانه‌ها  
مگس‌های مینوز  
پروانه‌ها  
تولید این باکتری‌ها به چه صورت انجام می‌شود؟  
تکثیر و رها سازی دشمنان طبیعی  
پرورش و تکثیر دشمنان طبیعی  
منابع :  

کنترل بیولوژیک آفات

انسان در عصر حاضر با مسائل زیادی در ارتباط با تلفات محصولات کشاورزی رو به رو است. خشکسالی، تنش حرارتی و شرایط نامناسب انبارداری می‌توانند از جمله عومل مهم ، به از بین رفتن این محصولات منجر شوند، اما شاید بتوان گفت؛ نقش آفات و بیماری‌های گیاهی در این میان برجسته‌تر است و هر ساله مقادیر زیادی از انرژی کشاورزان رامی گیرد ودر عوض خسارت هنگفتی نصیبشان می‌شود

به گزارش گیاهپزشکان ایران و به نقل از ایسنا، کشورهای توسعه یافته با بهره گرفتن از خرد، دانش و فناوری‌ نوین توانسته‌اند تا حد زیادی از خسارات آفات و بیماری‌های در امان باشند تا جایی که بسیاری از این کشورها اکنون با مساله مازاد تولید مواجه‌اند. این در حالی است که که کشورهای در حال توسعه متاسفانه هم چنان تاوان سنگین ناتوانی خود در بهره‌گیری از فناوری مدرن را می پردازند. ناآگاهی و عدم دسترسی به روش‌های جدید کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی و تکیه بر روش‌های سنتی و پرخطری چون استفاده مکرر و بی رویه از سموم آفت کش‌ها، باعث شده این کشورها نه تنها موفقیتی در این زمینه نداشته باشند که انسان و محیط زیست را نیز قربانی فعالیت‌های نادرست خود کند

در سال های اخیر با توجه بیشتر بشر به محیط زیست، نگاه جستجوگر انسان توانسته راه‌های برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی بیابد که مفید و در عین حال بیشتر از دیگر راه ها کارها به طبیعت نزدیک باشد. یکی از این روش‌ها ، کنترل بیولوژیک نام دارد که در برنامه مدیریت تلفیقی آفات لحاظ شده است

همچنین آلودگی شیمیایی محیط زیست به آفت کشها وخطرات ناشی از آن برای انسان به حدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نیازی به توضیح اضافی ندارد اما مشکلات ناشی از مصرف بی رویه آفت‌کشها زمانی ملموس تر می شود که بدانیم ادامه این روند نامطمئن موجب طغیان افات و حتی بدتراز آن ظهور آفات جدید می شوند

کنترل بیولوژیک را می توان استفاده هدفمند انسان از موجودات زنده قبیل شکارچی‌ها، پارازیتوئیدها، عوامل بیماری‌زا و غیره به عنوان دشمنان طبیعی دانست به نحوی که با بکارگیری آنها، جمعیت آفات کاهش یافته و خساراتی به مراتب کمتر از آنچه ممکن می‌بود وارد سازند

در همین زمینه دکتر محمدرضا رضاپناه ـ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ـ  در چهارمین هم‌اندیشی توسعه کنترل بیولوژیک افات گیاهی با یادآوری اینکه براساس اصل پنجاهم قانون اساسی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی شده وفعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یاتخریب غیر قابل جبران ملازم پیدا کند ممنوع است ادامه داد: استفاده ناآگاهانه، بی مورد، بی رویه و بیش از حد معمول از سموم شیمیایی ، ناهنجاریها و نابسامانیهای متعددی را به دنبال دارد

وی افزود: با توجه به روند مصرف محصولات ارگانیک متوجه خواهیم شد که افرادی که به هیچ وجه خریدار محصولات ارگانیک نبوده‌اند کاهش یافته و در مقابل آمار خریداران محصولات ارگانیک رو به افزایش است

رضاپناه با اشاره به اینکه مصرف کودهای شیمیایی در ایران در چهل سال اخیر حدود 75 برابر شده است ادامه داد: حدود دو دهه برای کنترل بیولوژیک آفات گیاهی تلاشهایی شد ولی متاسفانه به نظر می‌رسد این روش مقهور توسعه کنترل شیمایی شد

عضو هیات عملی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور باقی مانده سموم را یک موضوع انتزاعی در کشور دانست و افزود: براساس آمار اعلام شده در سال 1995، دو میلیارد کیلوگرم آفت کش در سراسر جهان مصرف می‌شود که تنها سه درصد آفت کشی که استفاده می‌شود به آفت می‌رسد

وی ادامه داد: اخیرا در اسپانیا مشخص شده که در 100 درصد مردم آثار باقی مانده سموم قابل تشخیص است که قطعا اگر این آزمایش در کشورهای دیگر نیز انجام شود موارد مشابهی به دست می‌آید

او خاطرنشان کرد:50 درصد کل عوارض مربوط به آفت کشها و 725 درصد مسمومیت‌های کشنده حاصل از آنها در کشورهای در حال توسعه است

وی با تاکید بر اینکه با یکسری اقدامات ساده می توان به سمت تولید محصولات ارگانیک حرکت کرد افزود: در این قضایا قطعا نیازمند برنامه‌ریزی و عزم ملی هستیم و یک برنامه جاری بلند مدت با متولی مشخص ضرورت دارد

کنترل بیولوژیک موثرترین راهکار مبارزه با آفات گیاهی است

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران موثرترین راهکار مبارزه با آفات گیاهی به‌ویژه سن گندم را کنترل بیولوژیک اعلام کرد

عزیز خرازی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : هم اکنون در جهان کنترل بیولوژیک حشرات و آفات یک درصد مبارزه با کار آفات گیاهی را تشکیل می دهد و این رقم باید به حد استاندارد برسد

وی افزود : مبارزه با آفات گیاهی از طریق کنترل بیولوژیک باید به 20 درصد برسد، زیرا کنترل ها و مقابله های شیمیایی خطرات جبران ناپذیری برای گیاه و محیط زیست به دنبال دارد

خرازی پاکدل عنوان کرد: در روش کنترل بیولوژیک سایر حشرات غیرمضر برای گیاه که می توانند حشره یا آفت مورد نظر را نابود کنند ، وارد مزرعه می شون و به این ترتیب بخش زیادی از آفت در تقابل طبیعی جانداران بدون استفاده از هیچ سم و ابزاری از بین می رود

وی خاطر نشان کرد : سمپاشی هوایی ، حشرات را در مقابل سموم شیمیایی مقاوم می کند و این روش دوز سم را به شکل وحشتناکی افزایش می دهد

این مسئول یادآور شد : حشرات از جمله سن گندم نباید به طور کل نابود شوند بلکه جمعیت آنها باید کنترل شود زیرا حضور آنها در زنجیره غذایی لازم است

خرازی بیان داشت : در سال زراعی گذشته 30 درصد سن های گندم در مزارع زیر کشت کرج توسط مگس ها از بین رفتند

این کارشناس رشته حشره شناسی ، انتخاب انواع مقاوم بذر گندم در مقابل آفت سن و تغییر زمان کشت و برداشت را از دیگر راههای مبارزه با این آفت اعلام کرد

بیوتکنولوژی و اهمیت آن در کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی در کشاورزی مدرن

با توجه به اهمیت محیط زیست انسان و حفاظت صحیح از آن و بهره‌برداری از پتانسیل تعادل اکولوژیک طبیعت می‌توان روند مناسبتری را جهت کنترل آفت و بیماریهای گیاهی در کشاورزی امروزه برگزید. از این روی در این مقاله به معرفی مقوله‌های مختلف از جمله پارازیت‌کننده‌های عوامل بیماری‌زا در حشرات و بیماریهای گیاهی پرداخته شده است تا با جستجو کردن نحوه زیست و شناسایی این میکروارگانیزمهای مفید در شرایط اکوسیستم کشاورزی بتوان از کنترل بیولوژیک در زمان صحیح بهره‌برداری نمود تا از کاربرد بیش از حد سموم شیمیایی جلوگیری شود

کنترل بیولوژیک آفات

کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌شود

کنترل بیولوژیک

- طبیعی؛

- کاربردی

کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌شود

کنترل بیولوژیک یا (Biological Control) شامل سه موضوع اصلی است

1) انواع موجودات آفت هدف؛

2) انواع دشمنان طبیعی؛

3) روش‌های بکارگیری دشمنان طبیعی

1) انواع موجودات آفت هدف

الف) بطور کلی حشرات مهم‌ترین گروه از موجوداتی هستند که در برنامه‌های کنترل بیولوژیک به عنوان هدف مطرح بوده‌اند. آفات (حشرات) به دلیل ازدیاد، تنوع گونه و مهاجرت به نقاط جدید موجبات ورود حشرات شکارگر از مناطق دیگر را برای کنترل‌شان ایجاد کرده‌اند

اما مهم‌ترین راسته‌ای که تعدادی از گونه‌های آن تحت کنترل بیولوژیک قرار گرفته‌اند راسته (Hemiptera) می‌باشد

در جلسات قبل گفته شده که راسته (Homoptera) در بر گیرنده شته‌ها، شپشک‌ها، سفیدبالک‌ها و پسیل‌ها می‌باشند. همین حشرات هستند که در روی گیاهان زینتی جزء مهمترین آفات محسوب می‌شوند لذا امکان کنترل بیولوژیک آفات گیاهان زینتی بسیار زیاد است

چرا بیشترین برنامه کنترل بیولوژیک برعلیه حشرات راسته (Homoptera) صورت می گیرد؟

بدلیل اینکه تعداد زیادی از گونه‌های راسته (Homoptera) به همراه گیاهان زینتی و محصولات کشاورزی از منطقه پراکنش بومی خود وارد منطقه جدیدی شدند که فاقد دشمنان طبیعی بودند. لذا برای مبارزه با این آفات، دشمنان طبیعی این حشرات نیز از منطقه پراکنش آن‌ها به منطقه جدید وارد شدند تا تحت کنترل در آیند. در ضمن بسیاری از حشرات این راسته مانند شپشک‌ها غیر متمرکز بوده بنابراین امکان کنترل بیولوژیک آن‌ها فراهم است

ب) گروه دیگری از حشرات مورد نظر در برنامه‌های کنترل بیولوژیک کنه‌ها هستند. مخصوصاً سه خانواده (Eriophidae)، (Tarsonemidae) ،(Tetranychidae) جزء مهم‌ترین کنه‌های گیاهخوار هستند که بر علیه آن‌ها کنترل بیولوژیک انجام شده است

ج) دسته دیگر این حشرات، حلزون‌ها و راب‌ها هستند که به آن‌ها لیسَک نیز گفته می‌شود. برای کنترل بیولوژیک حلزون‌ها و راب‌ها کوشش‌هایی انجام شده است ولی نتیجه بخش نبوده است

د) گروه دیگری از موجودات مورد بحث، علف‌های هرز هستند، بطور کلی 116 گونه از علف‌های هرز در 32 خانواده با عنوان هدف برنامه‌های کنترل بیولوژیک تاکنون مطرح بوده‌اند که 50 درصد آن‌ها متعلق به سه خانواده Cactacea ، Mimosacea ، Asteraceae هستند

ذ) علاوه بر این‌ها، بیماری‌های گیاهی و مهره‌داران هم می‌توانند از اهداف برنامه‌های کنترل بیولوژیک باشند، حتی انسان می‌تواند در برنامه‌های کنترل بیولوژیک به عنوان یک هدف قلمداد شود

2) انواع دشمنان طبیعی

مبحث دوم انواع موجوداتی هستند که برای کنترل بیولوژیک آفاتی که ذکر کردیم مورد استفاده قرار می‌گیرند

الف) حشرات پارازیتوئید از عمومی‌ترین دشمنان طبیعی آفات به شمار می‌آیند که در برنامه‌های کنترل بیولوژیک به روش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. برنامه‌های کنترل بیولوژیک در مورد حشرات پارازیتوئید بیشتر درباره‌ی دو راسته (Hymenoptera) یا بال‌غشائیان و زنبورها یا (Diptera) می‌باشد

در راسته (Hymenoptera)، زنبورهای بالا خانواده (Ichneumonoidae) و بخصوص دو خانواده (Braconidae) و(Ichneumonidae) دارای اهمیت بیشتری هستند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
پیشنهادات  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word)

1- اس. دی. هولدزورث. 1374 ترجمه محمد شاهدی و مهدی کدیور. اصول تبدیل و نگهداری          میوه ها و سبزیها. انتشارات دانشگاه شهرکرد

2- اورای کول، بی. و ام. ای. استایلز. 1380  ترجمه بهجت تاج الدین. بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر تغییر یافته. مرکز نشر آموزش کشاورزی

3-    صداقت، ناصر. 1375 تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی. انتشارات بارثاوا

4-       Cappellini, R. A. and M. J. Ceponis. 1984. Postharvest losses in fresh fruits and vegetables. Postharvest Pathology of Fruits and Vegetables. Pp. 24-

5-       Gawith, J. A. & T. R. Robertson.2000.Wrapping up packaging technology

چکیده

مواد زیستی (biological materials) که بیشتر مواد غذایی از آن مشتق می شوند در صورت وجود فرصت کافی، بویژه وقتی که در شرایط نا مطلوب قرار گیرند، فاسد می شوند. فساد در اصل ناشی از تخریب میکربی و یا واکنشهای شیمیایی است که موجب تغییراتی در محصول می شود و ممکن است کیفیت آن را کاهش داده و خطر بالقوه ای برای سلامتی گردد و سرانجام به زیان اقتصادی قابل توجهی منتهی شود. یکی از راهکارهای مهم در به حداقل رساندن فساد مواد غذایی، استفاده از بسته بندی صحیح و متناسب با محصول در تمامی مراحل تولید ماده غذایی است. در حقیقت بسته بندی نظام بهم پیوسته ای از آماده سازی کالا برای حمل و نقل، توزیع، نگهداری، فروش و مصرف نهایی آن می باشد. در جایی که روشهای بسته بندی ضعیف باشد یا وجود نداشته باشد، مقادیر زیادی از غذا و کالاهای دیگر از بین خواهد رفت. اگر سطح بسته بندی (چه کمی و چه کیفی) افزایش یابد، اتلاف غذا کمتر خواهد بود. علاوه بر این، هر بسته بندی اصولی، جذاب و قابل رقابت در بازار، ارزش افزوده قابل توجهی در پی خواهد داشت. چرا که بسته بندی قابل رقابت با دیگر کشورها، باعث حضور موفق در بازار جهانی خواهد بود و به تامین منافع ملی کشور کمک خواهد کرد و حضور نداشتن در بازارهای جهانی و انزواطلبی تهدیدی برای امنیت کشور و نوسازی اقتصادی خواهد بود

دراین مقاله سعی بر این است تا با پرداختن به اهمیت و نقش بسته بندی در تحویل یک کالای سالم، مطمین و  با حداقل هزینه به دست مصرف کننده ، به روشهای مختلف بسته بندی مانند استفاده از پوششهای خوراکی یا بیوپلیمرها (Biopolymers)، استفاده از اتمسفر تغییر یافته (Modified Atmosphere Packaging)، استفاده از اتمسفر کنترل شده (Controlled Atmosphere Packaging)،    بسته بندی معمولی، بسته بندی تحت خلاء و غیره بمنظور کاهش اتلاف غذا اشاره کرد. هر یک از این روشها یا ترکیبی از آنها را می توان با توجه به نوع محصول، هدف از بسته بندی، مدت نگهداری، بازار فروش و ;  با یک برنامه منطقی و حساب شده اتخاذ کرد

مقدمه

محصولات کشاورزی و دامپروری که خسارت دیده، فاسد شده و یا کیفیت غیر قابل قبولی از نظر هر یک از خصوصیات حسی داشته باشند مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار نمی گیرند و ضایعات محسوب می شوند. دلایل این گونه ضایعات را می توان به عوامل زیر نسبت داد: 1) آلودگی میکربی و تجزیه مواد توسط آنها 2) فرآیندهای زیست سوزی و زیست سازی (متابولیکی) و 3) تنش های فیزیکی. فساد معمولا به وسیله کپک ها، مخمرها، باکتری ها و ویروس ها انجام می گیرد. منشاء این آلودگی ها ممکن است از مزرعه و باغ باشد که محصول در حال رشد یا دام را مورد تهاجم قرار دهد. سپس علایم قابل رویت فساد طی حمل و نقل ، انبار کردن و یا مصرف محصول به چشم آید. تغییرات متابولیکی غیر معمول که به دلیل گرمازدگی، سرمازدگی، کمبود اکسیژن یا تنش دی اکسید کربن روی می دهد ممکن است به لک افتادن، گود افتادگی، نرم شدگی بیش از حد، تغییر رنگ، تغییر بافت و… منجر شود. تنش های فیزیکی طی برداشت مکانیکی، حمل و جابجایی و… وارد می شود و سبب ضربه دیدگی، سایش و تغییر فیزیکی محصول می گردد

کاپلینی و سپونیس (1984) مطالعاتی را در مورد ضایعات تعدادی از میوه ها و سبزی ها در سطوح عمده فروشی، خرده فروشی و مصرف کننده در دو شهر نیویورک و شیکاگو انجام دادند. بیشترین مقدار ضایعات، مربوط به میوه های توت فرنگی، گیلاس، ذغال اخته، هلو و شلیل بود. به عنوان مثال میزان ضایعات توت فرنگی در عمده فروشی 6 تا 14% ، در خرده فروشی 5% و در سطح مصرف کنندگان بیشترین یعنی حدود 18 تا 22%  را نشان داد. علت اصلی ضایعات فوق فساد میکربی تشخیص داده شد. در مورد سبزی ها، بیشترین ضایعات در سطح خرده فروشی برای کاهو، لوبیا سبز، فلفل سبز و         گوجه فرنگی بود. به عنوان مثال ضایعات کاهو در سطح عمده فروشی 4 تا 6% ، در سطح خرده فروشی 2 تا 15% و در سطح مصرف کننده 7 تا 14% تخمین زده شد. در ایران هم طبق گزارشات و آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بیش از 35% از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از بین می روند

ضایعات را می توان با اعمال فرآیندهایی مثل کنسرو کردن، انجماد، خشک کردن، بسته بندی و… مرتفع ساخت. در اثر اعمال این روش ها، تغییرات مهمی ممکن است در صفات کیفی محصول ایجاد شود. بسته بندی یکی از ترفندهای موثری است که با توسل به آن چه در حد بسته بندی حجیم، چه بیسته بندی جزیی ودر سطح مصرف کننده، چه در محل تولید و چه در محل فرآیند، چه به صورت بسته بندی اولیه و چه ثانویه و ثالثیه می توان میزان ضایعات و هدر رفت مواد غذایی را به حداقل رساند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سيستم فرمان و کنترل در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سيستم فرمان و کنترل در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سيستم فرمان و کنترل در فایل ورد (word)

   سیستم فرمان و کنترل  
.1‌    انواع جعبه فرمان  
11   جعبه فرمان ساچمه ای  
21   جعبه فرمان راک و پینیون  
1‌.3‌   سیستم فرمان سیمی  
14   سیستم حلزونی و قطاع  
‌1‌.5‌   سیستم حلزونی غلتکی  
.2‌   هندسه ی فرمان  
2‌.1‌   زاویه کمب.ر  
‌2‌.2‌   زاویه کستر  
2‌.3‌   تو-این;;;  
2‌.4‌   تو-آوت;;;  
2‌.5‌   شعاع سایش  
2‌.6‌   اصل آکرمن  
2‌.7‌   شعاع فرمان  
منابع 

سیستم فرمان و کنترل

     در این جا به بررسی و معرفی انواع سیستم های فرمان، جعبه فرمان ها و هندسه ی فرمان  پرداخته و سپس با توجه به محدودیت هایی که در ساخت و یا در بازار وجود دارد بهترین سیستم های موجود را مورد بررسی قرار می دهیم. قبل از اینکه وارد بحث شویم نیروهای وارد بر سیستم را شناسایی خواهیم کرد. نیروهای مخالف با حرکت چرخ عبارتند از

نیروی اصطکاک
نیروی شتاب گیری
نیروی جانب به مرکز یا همان گریز از مرکز
نیروی هوا و باد
نیروی حاصل از شیب جاده

     نیروهای فوق بر حرکت و کنترل خودرو تاثیر می گذارند، علاوه بر آن، حرکت خودرو، خود نیز تاثیر پذیر از موارد زیر است

متعادل توزیع شدن نیرو بر چرخ ها
عرض خودرو و فاصله بین دو محور
کیفیت ارتعاش گیرها
نوع سیستم تعلیق
زوایای فرمان که در این فصل توضیح داده می شود
وضعیت تایرها از نظر کیفیت (لاستیک ها و بالانس بودن آنها)

سطح اتکای موثر

    در طراحی فرمان با تنظیم صحیح زوایای فرمان، نکات فوق را لحاظ می کنیم، اما باید به مسئله ی حرکت راحت و آسان چرخ توسط نیروی منتقل شده از طریق فرمان نیز توجه کرد. یکی از مهمترین معیارهایی که درانتخاب نوع فرمان نقش دارد، ایمنی آن است. مانند استفاده از کیسه هوا[1] یا استفاده از نوعی میل فرمان که در مقابل ضربه، تا می شود. مثلا در نوعی میل فرمان به نام ستون لوله ای،[2] فرمان از نوع تلسکوپی می باشد. مزایای این سیستم عبارتند از

تاب بر نمی دارد
در هنگام ضربه شدید مثل تلسکوپ عمل کرده و از طول جمع می شود و لذا انرژی را جذب کرده و از فشار ضربه کاسته می شود و حالت بالشتکی ایجاد می کند

     در نوعی دیگر به هنگام ضربه ستون پایینی به طرف بالا حرکت می کند و انرژی ضربه را می گیرد

تقسیم بندی فرمان به دو دسته است: الف)دستی     ب) غیر دستی

      منظور از فرمان دستی، فرمانی است که نیروی دست راننده مستقیم به چرخ منتقل می شود و فرمان غیردستی فرمانی است که در آن برای کاستن نیروی مورد نیاز برای چرخاندن فرمان از وسایل رابط کمک کننده استفاده می کنند. بعنوان مثال، در فرمان غیردستی از خاصیت هیدرولیک و مغناطیس در جعبه فرمان برای افزایش نیروی راننده استفاده می شود. در اینجا به توضیح اجزای فرمان می پردازیم

     اجزای فرمان دستی عبارتند از

غربیلک
میل فرمان
جعبه فرمان
اهرم های هدایت کننده
سگدست یا شغالدست

1‌.1‌ انواع جعبه فرمان

     مهمترین بخش یک سیستم فرمان جعبه فرمان آن است که چرخش غربیلک را به چرخش  چرخ ها تبدیل می کند.  مهمترین وظیفه جعبه فرمان عبارت از تبدیل حرکت دورانی میل ورودی جعبه فرمان به حرکت خطی از طریق اهرم ها، جهت هدایت خودرو است

1‌.1‌.1‌    جعبه فرمان ساچمه ای[3]

     این سیستم فرمان بیشتر در اتومبیل های سنگین استفاده می شود. مزیت اصلی این  سیستم اصطکاک بسیار

 کمی است که با استفاده از ساچمه فراهم گردیده است

 عیب اصلی این سیستم حجم زیاد آن است

1‌.1‌.2‌جعبه فرمان راک و پینیون[4]

     این سیستم فرمان ابتدا در اتومبیل هایی به کار گرفته شد که در قسمت قرارگیری موتور با کمبود فضا با مشکل مواجه بودند. عملکرد این سیستم فرمان آن چنان مناسب بود که به سرعت در بیشتر اتومبیل ها مورد استفاده قرار گرفت. قسمتهای اصلی این سیستم درشکل زیر نشان داده شده است

        هنگامی که راننده غربیلک فرمان را می چرخاند، دنده پینیون می چرخد و باعث حرکت شانه[5]      می گردد. این حرکت به یک اهرم بندی متصل است که چرخهای جلو را به حرکت در می آورد. این سیستم از بقیه سیستم های فرمان دقیق تر بوده و در عین حال که از اجزای کمتری تشکیل شده است،  طراحی ساده وسبک تری دارد. فشردگی و به عبارت دیگر فضای کمی که این سیستم اشغال می کند، دلیلی است که این سیستم در همه خودرو های فرمان از جلوی[6] اروپایی و ژاپنی استفاده می شود. یکی از اشکالات این سیستم این است که در اکسل های صلب[7] قابل استفاده نیست

 1‌.1‌.3‌ سیستم فرمان سیمی[8]


[1] Air bag

[2] AC Delco

[3] Recirculating ball

[4] Rack and Pinion

[5]  Rack

[6] Front steer

[7] Rigid axles

[8] Steering by wire

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word)

خلاصه: 
مقدمه 
برخی از خصوصیات ویژه‌ی کاتالیزگرها 
اثر کاتالیزگرها در واکنشهای تعادلی 
نقش کاتالیزگری 
2- کاتالیزگر و انرژی فعالسازی 
الف) کاتالیزگر همگن 
ب) کاتالیزگر ناهمگن 
مسمومیت کاتالیزگرها 
برخی از کاربردهای صنعتی کاتالیزگرها 
آب به عنوان کاتالیزگر 
نفت خام و کاتالیزگرها 
شکستن کاتالیزگری فراورده‌های سنگین نفت خام 
بازسازی کاتالیزگری 
ساخت کاتالیست جهت هیدروژناسیون انتخابی فنل به سیکلو هگزانون در فاز گازی 
ساخت و ارزیابی کاتالیست‌های سه جانبه پالادیوم به منظور کنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها 
کارهای پژوهشی که در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است 
نتایج: 
روش جامعتری که برای این منظور توصیه می‌گردد به قرار زیر است: 
کوپلیمرهای پیوندی با استفاده از پلیمرها در پزشکی جهت انعقاد خون 
الف- کربن‌زدایی به روش گازیفیکاسیون 
دلایل آلودگی کاتالیست نیکل در هیدروژناسیون روغنهای نباتی: 
از جمله ناخالصیهای موجود در روغن قبل از هیدروژناسیون می‌توان به موارد زیر بیان نمود: 
کربن‌زدایی به روش استخراج توسط حلال و گازیفیکاسیون 
نتایج آزمایشات فوق را می‌توان به صورت زیر بیان نمود: 
ساخت نوهی کاتالیزگر نفتی با استفاده از فن‌آوری نانو 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word)

1- شیمی عمومی (جلد دوم) تالیف چارلز مورتیمر- ترجمه: منصور عابدینی، احمد خواجه نصیر طوسی

2- کاتالیزگر- تالیف: خلیل علمی غیاثی

3- شیمی پایه- تالیف: مسترتن/ اسلاوینسکی/ والنورد- ترجمه: فروغ فرجود

4- شیمی مهندسی- تالیف: مهدی رشیدزاده- دانشگاه تربیت مدرس

5- ساخت نوعی کاتالیزگر نفتی جدید با استفاده از فن‌آوری نانو- تالیف: شهرام مرجانی

خلاصه

کاتالیزگرها موادی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌هند ولی در واکنش مصرف نمی‌شوند

کاتالیزگرها چه در کاربردهای صنعتی وچه در فرآیندهای بیولوژیکی اهمیت بسیاری دارند زیرا در واکنشهای صنعتی لازم است که سرعت واکنش به طریقی مثلاً استفاده از کاتالیزگرها افزایش داده شود تا تولید فرآورده‌های حاصل از ان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، اگر چه می‌توان با افزایش دما سرعت واکنش را به مقدار قابل توجهی افزایش داد ولی از آن جا که افزایش دما با مصرف انرژی همراه است، چنین اقدام صرفه‌ی اقتصادی نخواهد داشت، از سوی دیگر بسیاری از مواد نسبت به گرما حساس هستند و در اثر گرما تجزیه می‌شوند به همین دلیل مناسب‌ترین راه این است که برای سرعت دادن به واکنش‌های شیمیایی از کاتالیزگر استفاده گردد

کاتالیزگرها در فرآیندهای بیولوژیکی هم از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. آنزیم‌ها مانند یک کاتالیزگر در کلیه اعمال زیستی نقش بسیار اساسی و ماهرانه‌ای را ایفا می‌کنند که کاتالیزگرها را می‌توانیم به یک کلید تشبیه کنیم که می‌تواند انواع قفل‌ها را با مکانیسم‌های مختلف باز کند یعنی نقشی که آنزیم‌ها در اعمال زیستی و حیاتی ایفا می‌کنند بسیار مؤثرتر از کاتالیزگرهایی است که ساخته‌ی دست بشر است در این مقاله سعی شده است که از تعریف کاتالزگر، خواص چند مکانیسم کاتالیزگرها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برخی از کاربردهای آن در صنعت بیان شده است نقش و اهمیت کاتالیزگرها در پالایش‌های نفت و بسیاری از سنتزها در سایه‌ی بهره‌گیری از کاتالیزگرهای خاصی با مکانیسم‌های معین انجام می‌گیرد و برخی از کاتالیزگرها نه تنها تشکیل یا شکستن پیوندها را آسان می‌کنند بلکه محصولات واکنش را هم در قالب هندسی خاصی تولید می‌کنند امیدواریم مورد توجه قرار گیرد

مقدمه

تا اغاز قرن نوزدهم ماهیت کاتالیزگرها ناشناخته بود، سرانجام در سال 1835 میلادی، ژان یاکوب برسلیوس شیمیدان سوئدی در بررسی واکنشهای شیمیایی در طول سی سال پژوهش و بررسی یکی از خصوصیات مهم واکنشها را سرعت انجام آنها دانست زیرا واکنشهایی که در آزمایشگاه انجام می‌شود باید از سرعت کافی برخوردار باشد تا بتوان واکنشی را دنبال کرده و با مشاهده آزمایش به نتایجی دست یافت مانند هر گاه شعله کبریت افروخته‌ای را به توده‌ای از قند تماس دهید قند گداخته می‌‌شود ولی نمی‌سوزد، برای سوزاندن قند می‌توانید مقداری خاکستر سیگار یا کمی از خاک گلدان روی آن بریزید در این صورت قند با شعله‌ی آبی خیره‌کننده‌ای همراه با صدای فش‌فش خواهد سوخت در این عمل خاکستر سیگار یا خاک گلدان کاتالیزگر است، یعنی سوختن قند در مجاورت خاکستر یا خاک انجام می‌گیرد، لیکن خاکستر یا خاک در پایان واکنش بدون تغییر شیمیایی به جا می‌ماند

کشف کاتالیزگرهای جدید تأثیر فراوانی در صنعت داشته است و واکنشهای شیمیایی در صنعت باید نسبتاً سریع انجام شوند زیرا یک کارخانه‌دار نمی‌تواند سالها در انتظار بدست آمدن محصولی بماند که امروز بازار فروش خوبی دارد

دانش روز افزون درباره‌ی آنزیم‌ها یعنی کاتالیزگرهای زیستی درک ما را درباره‌ی فرآیندهای زیستی دگرگون کرده است، به همین دلیل مطالعه و نحوه‌ی کاربرد آنها در بین مواد شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

آنزیم‌ها در تنظیم سرغت واکنشهای شیمیایی که در بدن موجودات زنده انجام می‌شوند، نقش بسیار اساسی دارند. آنزیم‌ها خود ترکیبهای پیچیده‌ای هستند که از مولکولهای بسیار سنگین پروتئینی ساخته شده‌اند. تنظیم و اداره هر یک از واکنشهای زیستی به عهده‌ی آنزیم ویژه‌ای است. امروزه تخمین زده‌اند که چندین هزار آنزیم مختلف در اداره‌ی اعمال زیستی بدن انسان شرکت دارند. بسیاری از فرآیندهای زیستی، مانند گوارش در جانوران و فتوسنتز در گیاهان ضروری هستند. آنزیم‌ها نقش مهمی در لخته شدن خون و انقباض بافتهای ماهیچه‌ای دارند، کاتالیزگرها حتی سبب تغییر رنگ برگ‌ها در پائیز و تبدیل گلولز به اتیل الکل (اتانول) مطابق با واکنش زیر می‌شوند

 نخستین بار لویی پاستور در دهه سال 1850 با پژوهشهای خود درباره‌ی تخمیر، کاتالیزگرهای زیستی را مورد مطالعه قرار داد، پاستور نشان داد که ارگانیسم ذره‌بینی مخمر سبب تبدیل گلولز به اتانول و کربن دی‌اکسید می‌شود که بعدها دانشمند آلمانی ادوارد بوخنر در سال 1897 نشان داد که این تخمیر توسط ماده‌ی موجود در عصاره مخمر حاصل می‌شود و این ماده را آنزیم نامیدند

بعدها مواد دیگری کشف شدند که می‌توانستند به عنوان کاتالیزگر در فرآیندهای زیستی شرکت کنند سی سال پس از کشف بوخنر نخستین آنزیم به حالت بلوری خالص بدست آمد

هر آنزیم معمولاً می‌تواند تنها در یک واکنش خاص به عنوان کاتالیزگر شرکت کند، بنابراین سلولهای زنده صدها انزیم مختلف را تولید می‌کنند تا این آنزیم‌ها در صدها واکنش شیمیایی مختلف، که ضرورت زنده ماندن سلولها هستند، به عنوان کاتالزگر شرکت کنند

آنزیم‌ها کاتالیزگرهایی با کارآیی شگفت‌آوری هستند مقیاسی از این کارایی، عدد تبدیل است. عدد تبدیل تعداد مولکولهایی از ماده اولیه است که یک مولکول آنزیم در هر واحد زمانی به فرآورده‌های تبدیل می‌کند. عدد تبدیل آنزیم مالتوز ، که در تمام ارگانیسم‌های حیوانی یافت می‌شود در واکنش ئیدرولیز قند مالتوز است که در این واکنش گلولز تشکیل می‌شود

سرعت انجام همه‌ی واکنشهای شیمیایی یکسان نمی‌باشد مثلاً بعضی از واکنشها سریع هستند مانند اگر مقدار کمی از سدیم را در آب بیاندازیم به سرعت با اکسیژن آب واکنش داده و محلول قلیا تولید می‌کند. برخی از واکنشها از سرعت بسیار کمی برخوردار هستند مانند مس در شرایط عادی به آرامی با اکسیژن هوا ترکیب می‌شود، از این رو ذخایری از این عنصر در سطح زمین یافت می‌شود، واکنشهای دیگری نیز هستند که سرعت متوسطی دارند مانند واکنش آهن با اکسیژن هوا که در شرایط عادی مدت زمان متوسطی طول می‌کشد تا آهن زنگ بزند البته واکنشهای فوق را می‌توان تحت شرایط سریع یا از سرعت آن کاست بنابراین عواملی مانند دما، غلظت، کاتالیزگر واکنش‌دهنده‌ها سطح تماس، ماهیت مواد اولیه کاتالیزگر به میزان قابل توجهی روی سرعت واکنش مؤثر خواهد بود

برای مثال برسلیوس شرح داد که چگونه اسیدها، تبدیل نشاسته به قند را سرعت می‌دهند و چگونه در مجاورت فلز پلاتین، واکنشها بین گازها با سرعت بیشتر صورت می‌گیرد

در سال 1902 ویلهلم استوالد شیمیدان آلمانی کاتالیزگر را ماده‌ای تعریف کرد که سرعت واکنشهای شیمیایی را تغییر می‌دهد و در پایان واکنش بدون تغییر، باقی می‌ماند و هم‌چنین توانست خصوصیات ویژه‌ای کاتالیزگرها را بیان نماید

برخی از خصوصیات ویژه‌ی کاتالیزگرها

کاتالیزگرها در فعالیت خود ویژگی‌های کاملاً خاصی دارند در بعضی از موارد یک کاتالیزگر معین موجب سنتز نوعی محصولات خاص از بعضی مواد می‌شود حال آنکه کاتالیزگر دیگر موجب سنتز محصولات کاملاً متفاوت دیگری از همان مواد می‌شود و امکان وقوع هر دو واکنش از لحاظ ترمودینامیکی میسر است مانند مونوکسیدکربن و هیدروژن می‌توانند با توجه به کاتالیزگر به کار رفته و شرایط واکنش فرآورده‌های بسیار گوناگونی را تولید کنند. اگر یک کاتالیزگر کبالت یا نیکل در واکنش مونوکسیدکربن با ئیدروژن به کار رود، مخلوطی از ئیدروکربنها به دست می‌آید ولی اگر در همین واکنش مخلوطی از اکسیدهای روی و کروم به عنوان کاتالیزگر مصرف شود از 2Co و 2 H متانول تولید می‌‌شود یعنی

 ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به یک واکنش یافتن کاتالیزگر مناسبی است که اکثراً به صورت جامدات ریزی می‌باشند البته انتخاب کاتالیزگر برای هر واکنش بیشتر یک هنر است تا علم، برای انتخاب کاتالیزگر، مواد مختلفی آزمایش می‌شود و مؤثرترین آنها انتخاب می‌شود

اثر کاتالیزگرها در واکنشهای تعادلی

بنا به قوانین ترمودینامیک، یک سیستم در حال تعادل با اضافه کردن کاتالیزگر تغییر نمی‌کند. کاتالیزگر بر سرعت رسیدن سیستم به حالت نهایی تعادل می‌افزاید ولی نمی‌تواند مقدار ثابت تعادل را تغییر دهد زیرا در شرایط تعادل یک کاتالیزگر همان اثر را در افزودن سرعت واکنش معکوس (برگشتی) دارد که در واکنش مستقیم (رفت) نیز اعمال می‌کند

نقش کاتالیزگری

فلزات واسطه به علت قدرت جذب سطحی زیاد، تمایل به تشکیل ترکیب‌های درون شبکه‌ای و یا کمپلسکهای فعال و سهولت شرکت در واکنش‌های اکسایش- کاهش می‌توانند بسیاری از مواد را به صورت ترکیبهای حد واسطه مناسبی که به آسانی به صورت مواد مورد نظر در می‌آیند، تبدیل کنند از این رو نقش کاتالیزگر را در بسیاری از واکنش‌ها می‌توانند ایفا کنند، به ویژه به صورت ترکیبهای آلی- فلزی مانند نقش کاتالیزگری نیکل در واکنشهای هیدروژن‌دار کردن و یا نقش کبالت در تبدیل آلکن‌ها با آلدئیدها در مجاورت Co و 2H

2- کاتالیزگر و انرژی فعالسازی

کاتالیزگر نمی‌تواند موجب وقوع واکنشهایی شود که از نظر ترمودینامیک امکان وقوع ندارند بعلاوه صرفاً حضور یک کاتالیزگر نیست که (احتمالاً به عنوان یک بخش فعال کننده) موجب اثر و سرعت واکنش می‌شود. در یک واکنش کاتالیز شده، کاتالیزگر در مراحلی از انجام واکنش عملاً دخالت می‌کند و در مراحل بعدی بار دیگر به همان حالت اولیه برمی‌گردد و این عمل بارها تکرار می‌شود بدون آنکه کاتالیزگر دچار تغییر دائمی شود

کار کاتالیزگر آن است که راه تازه‌ای برای پیشرفت واکنش می‌گشاید بدین‌ترتیب مکانیسم واکنش کاتالیزی با واکنش بدون کاتالیزگر تفاوت دارد و انرژی فعال‌سازی مسیری که واکنش به کمک کاتالیزگر طی می‌کند کمتر از انرژی فعال‌سازی راهی است که همان واکنش بدون کاتالیزگر می‌پیماید و این واقعیتی است که علت سریع‌تر شدن واکنش را توجیه می‌کند

پیدا کردن کاتالیزگر برای یک واکنش کمی شبیه پیدا کردن راهی از میان یک رشته کوه است و هدف این است که گذشتن از کوه را از هر دو طرف آسانتر کند. محل نسبی درّه‌ها در اطراف کوه بدون تغییر می‌ماند و در اینجا نیز مانند گذرگاههای کوهستانی اغلب پیدا کردن کاتالیزگر مناسب آسان نیست

بنابراین واکنش در مجاورت کاتالیزگر از مسیری که سربالایی انرژی در آن کوتاهتر است انجام می‌گیرد، بنابراین کار اصلی کاتالیزگر کاهش انرژی فعالسازی کلی واکنش است. همچنین زمانی که کاتالیزگر مورد استفاده قرار می‌گیرد مولکولهای نسبتاً بیشتری انرژی لازم برای یک برخورد مؤثر را پیدا می‌کنند و بدین‌ترتیب عده کل برخوردهای مؤثر در واحد زمان که موجب انجام واکنش می‌شوند، افزایش می‌یابند. با ملاحظه شکل زیر به دو نقطه دیگر نیز می‌توان پی برد نخست آنکه  واکنش کاتالیزی با واکنش بدون کاتالیزگر یکسان است و دیگر آنکه انرژی فعالسازی واکنش معکوس یعنی ، نیز به هنگام استفاده از کاتالیزگر کاهش می‌یابد و مقدار کاهش آن درست برابر با کم شدن انرژی فعالسازی واکنش کاتالیزی اصلی، ، است این بدان معنی است که کاتالیزگر بر یک واکنش و واکنش کردن شناخته شده است (شکل صفحه 4) ذیلاً چند نمونه از مکانیزم واکنش‌های متداول ارائه می‌شود

الف) کاتالیزگر همگن

I) برای مثال تجزیه پراکسید هیدروژن را در نظر می‌گیریم.

 واکنش مستقیم بسیار آهسته روی می‌دهد، محلول آبی  که از داروخانه خریداری می‌شود به مدت چند ماه پایدار است ولی اگر به محلول، یون یدید اضافه شود واکنش بلافاصله روی می‌دهد و حبابهای گاز اکسیژن را که در محلول تشکیل می‌شود می‌توان مشاهده نمود. واکنش در حضور یونهای یدید یک مسیر دو مرحله‌ای را طی می‌کند

 باید به این نکته توجه نمود که نتیجه نهایی مانند نتیجه نهایی واکنش مستقیم است، یون یدید یک کاتالیزگر حقیقی است و در واکنش مصرف نمی‌شود. بازاء هر یون یدید مصرف شده در مرحله اول یک یون یدید در مرحله دوم تولید می‌شود

انرژی فعالسازی این مسیر دو مرحله‌ای خیلی کوچکتر از انرژی فعالسازی واکنش کاتالیزگر نشده است

II) نمونه دیگر از کاتالیزگر همگن تجزیه اوزون در حضور  است.

دی نیتروژن پنتا اکسید به آسانی تجزیه شده به اکسیژن و اکسیدهای درجه پائین‌تر تبدیل میگردد مثلاً اوزون به سرعت   اثر می‌کند در این عمل اکسیژن تولید می‌شود و کاتالیزگر  بار دیگر بوجود می‌آید

 البته باید تاکید شود که این مکانیسمها صرفاً فرضیه‌هایی قابل قبولند و بدون شک مکانیسم واقعی ممکن است شامل مراحلی دیگر مانند مراحل زیر باشند

 III)

برای بررسی بیشتر درباره نقش یون آهن (II)، در تجزیه محلول پراکسید هیدروژن باید به واکنشهای احتمالی میان این یون و   بیشتر توجه کنیم.  می‌تواند یون آهن (II) را اکسید کند و این واکنش از لحاظ تغییر انرژی آزاد گیبس کاملاً انجام‌پذیر است

 علاوه بر آن  با یونهای آهن (III) نیز واکنش می‌دهد و در این واکنش نقش کاهندگی دارد

 حال اگر دو واکنش بالا را جمع کنیم همان واکنش تجزیه  بدست می‌آوریم

 IV)

گاز NO به صورت زیر در سرعت بخشیدن به واکنش شرکت می‌کند

 در شرایط یکسان هر یک از واکنش‌های فوق بسیار سریعتر از واکنش میان  انجام می‌گیرد. یقیناً سربالایی انرژی در دو واکنش بالا از سربالایی انرژی در واکنش  بسیار کوتاهتر است

V) گاز  در دمای اتاق گاز نسبتاً بی‌انرژی است اما در دمای  طبق معادله زیر تجزیه می‌شود

 این واکنش با مقدار ناچیزی از گاز کلر کاتالیز می‌شود. مکانیزم پیشنهاد شده به صورت زیر است

در دمای آزمایش و به ویژه در مقابل نور برخی از مولکولهای کلر به اتمهای کلر تفکیک می‌شود

 اتمهای کلر به آسانی با گاز  ترکیب می‌شوند

 به سرعت تجزیه می‌شوند

ب) کاتالیزگر ناهمگن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ در فایل ورد (word)

مقدمه : 
فصل اول 
پیشینه پژوهش 
1 -1 آشنایی با ماشین بینایی و پیشینه استفاده از آن 
1-1-1 بینایی و اتوماسیون کارخانه 
2-1-1 بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین 
3-1-1 پارامترهای مقایسه ای 
4-1- 1 ملاحظات اقتصادی 
2-1  کاربرد های ماشین بینایی در کشاورزی 
1-2-1 کاربرد در تشخیص کیفیت میوه ها : 
2-2-1 کاربرد در کنترل کیفیت سبزیجات 
3-2 -1 طبقه بندی و ارزیابی کیفیت حبوبات 
4-2 -1 کاربرد در سایر تولیدات غذایی 
5-2-1 تکنیکهای سه بعدی (3-D) 
6-2-1  نتیجه استفاده از سیستم های بینایی ماشین در کشاورزی 
3-1 طرح یک خط مکانیزه تولید تخم مرغ 
1-3 -1 اجزاء یک مرغداری مکانیزه به همراه بخش بسته بندی 
1-1-3-1 مرحله تولید شامل دو قسمت است: 
2-1-3 -1 مرحله شستشو 
3-1-3-1  مرحله درجه بندی 
4-1-3-1 مرحله بسته بندی 
فصل دوم 
مواد و روشها 
1-2 مفاهیم اولیه پردازش تصویر 
1-1-2 پیکسل 
2-1-2 پنجره 
3-1-2 مکان پیکسل 
4-1-2 سطح خاکستری 
5-1-2 خطای کوآنتایز کردن 
1-5-1-2 خطای اندازه گیری 
6-1-2 هیستوگرام 
1-6-1-2 ایجاد هیستوگرام 
2-6-1-2 مشخصات 
7-1-2 سیستم های رنگی RGBو CMYB 
2-2 پردازش های اولیه ماشین بینایی 
1-2-2تبدیل تک متغیره 
1-1-2-2 عملگر همانی 
2-1-2-2 عملگر معکوس 
3-1-2-2 عملگر حد آستانه 
4-1-2-2 سایر اپراتورها 
2-2-2تبدیل دو متغیره (جفتی) 
1-2-2-2 جمع تصاویر 
2-2-2-2 تفریق تصاویر 
3-2-2-2 ضرب تصاویر 
3-2-2 کونولوشن: تبدیل ناحیه ای 
3-2 طراحی سیستم 
1-3-2 سیستم ماشین بینایی 
2-3-2پردازش تصویر 
1-2-3-2 مرحله پروجکشن کردن تصویر(محدود کردن تصویر به محدوده تخم مرغ): 
2-2-3-2 پیدا کردن ناحیه مورد علاقه Region of interest 
3-2-3-2 پیدا کردن مرز تخم مرغ 
4-2-3-2 حذف نویز 
5-2-3-2 تشخیص تمیز یا آلوده بودن تخم مرغ 
6-2-3-2 تخمین وزن و حجم تخم مرغ 
الگوریتم های پردازش تصویر : 
1) مرحله پروجکشن کردن 
2) مرحله پیدا کردن ناحیه مورد علاقه 
3) مرحله پیدا کردن مرز تخم مرغ 
4) مرحله حذف نویز 
5) مرحله تشخیص تمیز یا آلوده بودن تخم مرغ 
6)تخمین وزن و حجم تخم مرغ 
فصل سوم 
نتایج و بحث 
1-3 نتایج آزمایش سیستم 
2-3 پیشنهادات 
نتیجه گیری: 

مقدمه

درآمد حاصل از فروش سیستم های ماشین بینایی و متعلقات وابسته در سال 1986 بیش از 400 میلیون دلار بوده و این رقم تا سال 1991 بالغ بر 2 میلیارد دلار شده است. کاربرد ماشین بینایی در مواردی مثل مونتاژ محصولات ، بازرسی و انتقال مواد ، باعث بهبود کارایی این فرایندها خواهد گردید

عدم اطلاع کافی مهندسین از تکنولوژی ماشین بینایی و عدم آشنایی با توجیه اقتصادی بکارگیری آن موجب شده است که در استفاده از این تکنولوژی تردید و بعضی مواقع واکنش منفی وجود داشته باشد. علیرغم این موضوع ، ماشین بینایی روز به روز کاربرد بیشتری پیدا کرده و روند رشد آن چشمگیر بوده است

تعداد سیستم های ماشین بینایی نصب شده و در حال استفاده نسبت به تعداد  مواردی که می توانند از این تکنولوژی بهره گیرند ، بسیار کمتر است. سازندگان و فروشندگان سیستم های ماشین بینایی بر این عقیده هستند که بجز موارد معدود ، اطلاعات کاربران این سیستم ها بسیار محدود می باشد. در حالی که مفاهیم کلی برای کاربران شناخته شده است ، اطلاع کاربردی کافی در اختیار کاربران نیست تا بتوانند نیازهای خودشان را با تواناییهای ماشین مرتبط و بررسی نمایند

نظر به اینکه کاربرد ماشین بینایی روز به روز گسترده تر می شود و هم اکنون در برخی از صنایع مونتاژ الکترونیک ، صنایع اتوموبیل سازی و صنایع نساجی این تکنولوژی متداول شده است. لازم می نماید تا صنعت کشاورزی و صنایع غذایی کشور نیز در خصوص بکارگیری این تکنولوژی آشنایی لازم را پیدا کند. استفاده از ماشین بینایی بعنوان یک ابزار کارآمد و انعطاف پذیر در سیستم های اتوماسیون کارخانه های صنایع غذایی اجتناب ناپذیر خواهد بود

این پژوهش سعی خواهد کرد ضمن معرفی سیستم های ماشین بینایی و پردازش دیجیتالی تصویر و کاربردهای آن در صنایع مربوط به کشاورزی ، به طور اخص به کاربرد آن در سورتینگ تخم مرغ و طراحی سیستم های مربوط به آن (نرم افزار و ;) بپردازد

1 -1 آشنایی با ماشین بینایی و پیشینه استفاده از آن

تکنولوژی ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی شامل فرایندهایی است که نیازمند بکارگیری علوم مختلف مهندسی و نرم افزار کامپیوتر می باشد. این فرایند را می توان به چند دسته اصلی تقسیم نمود

1-       ایجاد تصویر به شکل دیجیتالی

2-       بکارگیری تکنیکهای کامپیوتری جهت پردازش و یا اصلاح داده های تصویری

3-   بررسی و استفاده از نتایج پردازش شده برای اهدافی چون هدایت ربات و کنترل نمودن تجهیزات خودکار ، کنترل کیفیت یک فرایند تولیدی یا فراهم نمودن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل آماری در یک سیستم تولیدی کامپیوتری

در طی سه دهه گذشته تکنولوژی بینایی کامپیوتری بطور پراکنده در صنایع فضایی و بطور محدود در صنعت بکاربرده شده است. جدید بودن تکنولوژی ، نبودن سیستم مقرون به صرفه در بازار و نبودن متخصصین این رشته باعث شده است تا این تکنولوژی بطور گسترده استفاده نشود. تا مدتی قبل دوربین ها و سنسورهای استفاده شده معمولا بطور سفارشی و مخصوص ساخته می شدند تا بتوانند برای منظور خاصی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین فرآیند ساخت مدارهای مجتمع بسیار بزرگ (VLSI) آنقدر پیشرفت نکرده بود تا سنسورهای حالت جامد بارزولشن بالا ساخته شود

استفاده از سنسورهای ذکر شده مستلزم این بود که نرم افزار ویژه ای برای آن تهیه شود و معمولا این نرم افزارها نیز نیاز به کامپیوترهای با توان پردازش بالا داشتند ، علاوه بر همه این مطالب مهندسین مجبور بودند که آموزشهای لازم را پس از فراغت از تحصیل فراگیرند ، زیرا درس ماشین بینایی در سطح آموزشهای متداول مهندسی (لیسانس) در دانشگاهها و به شکل کلاسیک ارائه نمی شد

تکنولوژی ماشین بینایی در دهه آینده تاثیر مهمی بر تمامی کارهای صنعتی خواهد گذاشت که دلیل آن پیشرفتهای تکنولوژی اخیر در زمینه های مرتبط با ماشین بینایی است و این پیشرفت ها در حدی است که استفاده از این تکنولوژی هم اکنون حیاتی می باشد

امروزه تمامی شرایط برای فراگیر شدن تکنولوژی ماشین بینایی فراهم شده است. سنسورهای حالت جامد و کامپیوترهای شخصی امروزی به عنوان ابزارهای کارآمد ، مطمئن و ارزان برای پردازش تصویر و تصمیم گیری درباره آن موجود می باشد. دانشگاهها (در آمریکا ) به تعداد کافی مهندسینی را تربیت می کنند که دانش و مهارت کافی در زمینه ماشین بینایی را دارند و بالاخره به دلیل حفظ استانداردها در سطح ملی نیاز به افزایش بهره وری و بهبود کیفیت وجود دارد. علاوه بر این، به دلیل مسائلی از قبیل نیاز به بررسی و دعاوی صنعتی و نیاز به داشتن اطلاعات کامل از محصول در مراحل مختلف بطوری که دسترسی به آن مقدور باشد صنایع تولیدی را وادار می کند تا فرآیند جمع آوری و ذخیره اطلاعات مربوط به محصول در مراحل مختلف تولید را خودکار نماید

در گذشته بسیاری از فرآیندهای تولید براساس بکارگیری نیروی انسانی و بینایی طراحی شده بودند. در این سیستم ها بینایی انسان به عنوان جزء لاینفک تواناییهای فرآیند بوده است. ورود رباتها به کارخانجات و حذف نیروی انسانی ضرورت اضافه نمودن بینایی مصنوعی به سیستم را ایجاب می نماید. جهت بررسی موضوع نیاز به بکارگیری ماشین بینایی بجای بینایی انسان لازم است تا مطالعه دقیق تری صورت گیرد و توانایی این دو با هم مقایسه گردند

 

1-1-1 بینایی و اتوماسیون کارخانه

وظایف اساسی که می تواند توسط سیستم های ماشین بینایی انجام گیرد شامل سه دسته اصلی است

1-       کنترل

2-       بازرسی

3-       ورود داده

کنترل در ساده ترین شکل آن مرتبط با تعیین موقعیت و ایجاد دستورات مناسب می باشد تا یک مکانیزم را تحریک نموده و یا عمل خاصی صورت گیرد. هدایت نقاله های هدایت شونده خودکار (AGVS) در عملیات انتقال مواد در یک کارخانه ، هدایت مشعل جوشکاری در امتداد یک شیار یا لبه یا انتخاب یک سطح بخصوص برای انجام عملیات رنگ پاشی توسط ربات مثالهایی از بکارگیری ماشین بینایی در کنترل می باشند

کاربردهای ماشین بینایی در بازرسی مرتبط با تعیین برخی پارامترها می باشد. ابعاد مکانیکی و همچنین شکل آن ، کیفیت سطوح ، تعداد سوراخها در یک قطعه ، وجود و یا عدم وجود یک ویژگی یا یک قطعه در محل خاص از جمله پارامترهایی هستند که توسط ماشین بینایی ممکن است بازرسی شود. موضوع اصلی این پروژه که دسته بندی گوجه فرنگی می باشد نیز با کمک همین وظیفه ماشین بینایی انجام می شود. عمل اندازه گیری توسط ماشین بینایی کم و بیش مشابه بکارگیری روشهای سنتی استفاده از قیدها و سنجه های مخصوص و مقایسه ابعاد می باشد. سایر عملیات بازرسی به جز موارد اندازه گیری شامل مواردی چون کنترل وجود برچسب بر روی محصول (داروئی، غذایی ، ;) بررسی رنگ قطعه وجود مواد خارجی در محصولات غذایی نیز با تکنیک های خاص انجام می گیرد

اطلاعات مربوط به کیفیت محصول و یا مواد و همچنین تعقیب فرآیند تولید را می توان توسط ماشین بینایی گرفته و در بانک اطلاعاتی سیستم تولید کامپیوتری جامع بطور خودکار وارد نمود. این روش ورود اطلاعات بسیار دقیق و قابل اعتماد است که دلیل آن حذف نیروی انسانی از چرخه مزبور می باشد. علاوه بر این ، ورود اطلاعات بسیار مقرون به صرفه خواهد بود ، چرا که اطلاعات بلافاصله پس از بازرسی و به عنوان بخشی از آن جمع آوری و منتقل می شوند. میزان پیچیدگی سیستم های بینایی متفاوت می باشد. این سیستم ها ممکن است منحصر به یک سیستم بارکدینگ معمولی که برای مشخص نمودن نوع محصول جهت کنترل موجودی بکار می رود، باشد یا ممکن است متشکل از یک سیستم  بینایی صنعتی کامل برای اهدافی چون کنترل کیفیت محصول باشد


2-1-1 بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین

نقش بینایی انسان در یک سیستم اتوماسیون صنعتی بسیار پیچیده بوده و نمی توان آن را به عنوان یک سیستم جدا که دارای نقش جداگانه ای است ، در نظر گرفت. سیستم بینایی انسان به عنوان جزئی از یک مجموعه بوده و دارای تاثیرات متقابل بر روی سایر سنسورها می باشد . میزان وابستگی بینایی به سایر سنسورهای بدن مختلف بوده و بستگی به هوشمندی فرد و همچنین سیگنالهای دریافت شده از سایر سنسورهای بدن دارد

علاوه بر این ، حلقه های بازخور پیچیده ، پاسخ های تطبیقی ، و پردازش سیگنالهای در سطوح مختلف در بخش های مختلف بدن وجود دارد. به عنوان مثال مردمک چشم انسان در مقابل ورود پرتوهایی با مشخصات ویژه حساس می باشد

خستگی در افراد ، بیماری ، میزان آموزش و دانش آنها در میزان کارایی بینایی انسان تاثیر می گذارند. این تاثیر معمولا بگونه ای است که مقدار آن براحتی قابل اندازه گیری نیست. لذا معمولا اندازه گیری مقایسه ای بر اساس میزان دستیابی به هدف تعیین شود صورت می گیرد

3-1-1 پارامترهای مقایسه ای

در این قسمت ماشین بینایی بر اساس وظایفی که انجام می دهد و پارامترهای وابسته به آن در ارتباط با فرآیندهای صنعتی یا تولیدی با بینایی انسان مقایسه شده و به بررسی بخش محدودی از نقش هایی که اهمیت بیشترس در کابردهای صنعتی دارند پرداخته می شود

عامل مهم در استفاده از ماشین بینایی در مقایسه با بکارگیری نیروی انسانی افزایش توانمندی و بهبود کارایی می باشد. توجه خاص به آن دسته از کاراییهای ماشین بینایی که خارج از توانایی انسان می باشد، می تواند بیانگر توجیه استفاده از ماشین بینایی در فرآیند های تولیدی می باشد

4-1- 1 ملاحظات اقتصادی

هر گونه پیشنهاد مبنی بر استفاده ماشین بینایی برای منظور خاص می بایستی بر اساس تاثیر اقتصادی آن در کاربرد مورد نظر باشد. توجیه اقتصادی بکارگیری ماشین بینایی شامل دو جنبه می باشد: اولا تاثیر آن بر روی بهبود دهی فرایند و ثانیا هزینه های مستقیم تولید . امکان بهبود کیفیت محصول از طریق انجام بازرسی 100 درصد محصول و کنترل پارامترهای مورد بازرسی در مورد تک تک محصولات می تواند نقش مهمی در توجیه اقتصادی کاربرد ماشین بینایی داشته باشد. در همین حال ممکن است با بکارگیری ماشین بینایی هزینه واحد محصول ، کاهش پیدا کرده و بهره وری افزایش یابد

2-1  کاربرد های ماشین بینایی در کشاورزی

کامپیوتری کردن تولید (CIM) یک موضوع با اهمیت در پیشرفت صنایع کشاورزی و غذایی محسوب می شود. ماشین بینایی به عنوان یک ربات در این پیشرفت نقشی موفقیت آمیز داشته و مهندسین کشاورزی و صنایع غذایی را در بهبود عملیات تولید دلگرم کرده است. به همین دلیل بیش از 20 سال است که تحقیقات گسترده ای پیرامون کاربردهای ماشین بینایی در کشاورزی و صنایع غذایی انجام شده است

بیشتر این تحقیقات به کاربرد این سیستم در نظارت و کنترل کیفیت محصول معطوف شده است. روشهای مرسوم نظارت ، به حواس انسانی وابسته است، در بیشتر موارد این کنترل دستی بسیار وقت گیر و طاقت فرسا بوده و بعلاوه دقت آن را نمی شود ضمانت کرد

ماشین بینایی ، علاوه بر بینایی در محدوده مرئی ، توانایی دیدن در محدوده نامرئی(ماوراء بنفش، نزدیک مادون قرمز و مادون قرمز ) را نیز دارد ، اطلاعات قابل دریافت از جسم در ناحیه نامرئی می تواند در تعیین گرمای داده شده به گیاه بالغ ، تشخیص امراض گیاهی ،; مفید باشد. همچنین در تعیین وارتیه ، بلوغ ، رسیدگی و کیفیت گیاهان و سبزیجات قابل استفاده است

سادگی ، قیمت پایین ، سرعت ، دقت بالا ، غیر مخرب بودن ، داشتن بازده بالا و امکان استفاده گسترده در کشاورزی از مزایای استفاده از این سیستم می باشد. همچنین قابلیت استفاده از اشعه X و MRI در تعیین بیماریها یا نقصهای دیگر را نیز می توان به آن اضافه کرد

با سرعت و دقت بالای سیستم های بینایی ، صنعت کشاورزی و صنایع غذایی در سطح جهان تمایل فراوان به تعویض سیستم های نظارت دستی خود با این سیستم پیشرفته پیدا کرده است

1-2-1 کاربرد در تشخیص کیفیت میوه ها

نظارت بر کیفیت میوه ها به دو منظور انجام می شود: ارزیابی کیفیت و پیدا کردن نقوص. قدیمی ترین پژوهش در این زمینه پیرامون سیب انجام شد پس ازآن به سایر میوه ها نیز گسترش یافت. سیستم بینایی می تواند در طبقه بندی از لحاظ شکل ، پیدا کردن نقوص ، درجه بندی از لحاظ کیفیت و کلاس بندی واریته ، ایفا نقش کند. رنگ ، شکل،  بافت و اندازه فاکتورهای اصلی در نظارت کیفی سیستم بینایی می باشند

تصاویر RGB (Red –Green – Blue) یک مورد بسیار مرسوم در این کاربرد می باشد. بیشتر الگوریتمهای سیستم بینایی میوه ها ، مبتنی براین سیستم می باشند. وقتی تمام تصاویر با سه رنگ ارائه شوند میزان اطلاعات 3 برابر می شود و پردازش صحیح تری را می توان بر روی آن انجام داد. مدل دیگر تصاویر رنگی HIS(Hue ,Stauration,Intensity)می باشد. بعضی ازپژوهشگران این سیستم را به سیستم RGB ترجیح می دهند. از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده عبارتند از

-            نمایش ساختمان و شکل میوه سیب و سیب زمینی با دقت بالا (Morimoto et al 2000)

 -     ترکیب سنسورهای NIR و ماشین بینایی برای تعیین مقدار SUGER  در سیب Steinmetz et al

 -     آنالیز بافت پرتقال بوسیله ماشین بینایی. نتایج این تحقیق نشان داد که این متد مقدار شیرینی پرتقالها را پیش بینی کند. (kondo 1995)

-     ارزیابی رسیدگی هلو بوسیله آنالیز رنگ ، این روش مبتنی بر مقایسه رنگ پوست هلو با رنگ پوست یک هلو ( به عنوان مرجع) بود. هر چند دقت این طرح تنها 54% بود. (Millen l Delmiche 1989)

-            تشخیص مقدار سفتی گلابی            (Dewulf et al 1999)

2-2-1 کاربرد در کنترل کیفیت سبزیجات

بعضی از طرح هایی که در این زمینه ارائه شد عبارتند از

-     تشخیص خواص گوجه فرنگی از قبیل اندازه ، رنگ ، شکل و ناهنجاریها بوسیله پردازش تصویر و ارتباط خواص با کیفیت درونی آن

(Nielsen et al 1998)

 -            بررسی وپیدا کردن معایب مارچوبه (Rigney et al 1992)

-            تشخیص بیماریهای قارچی با عملیات پردازش رنگ(Vizhany and Felfoldi 2000)

-     طبقه بندی هویج از لحاظ معایب سطحی ، پیچش ، کجی و شکستگی (مقدار اشتباه کمتر از 15% گزارش شد. )

(Howath   searay 1992)

3-2 -1 طبقه بندی و ارزیابی کیفیت حبوبات

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word)

نوشابه  
چند نمونه نوشیدنی که در ایران هم تهیه می شود  
نوشابه عامل کوتاهی قد  
مضرات نوشابه های گازدار  
نوشابه، دوستی خطرناک  
1) چاقی:  
2) پوسیدگی دندان‌ها:  
3) تاثیر بر روی استخوان‌ها:  
4) تاثیر بر روی کلیه‌ها:  
5) سوء تغذیه:  
تقویت حافظه با نوشابه گازدار  
مصرف نوشابه‌هاى الکلى  
خطرات نوشیدن نوشابه‌های گازدار  
تأثیر نوشابه‌های گازدار در موارد مختلف  
موادغذائی نوشابه‌ها  
گاز نوشابه‌ها  
وقتی یک نوشابه می‌خورید، چه اتفاقی می‌افتد؟  
نوشابه‌خورترین ملت جهان  
ایرانیان به علت مصرف بی‌رویه تنقلات و نوشابه 4 سانتی‌متر کوتاه‌تر شده‌اند  
نوشابه‌های گازدار، یکی از مهم‌ترین عوامل تولید سنگ کلیه  
مواد اصلی تشکیل دهنده یک نوشابه گازدار  
نوشابه‌ها، فشار خون را افزایش می‌دهند  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word)

کتاب روش‌های آزمون شیمیائی موادغذائی (تألیف دکتر محسن ماجدی)

استاندارد ملی ایران به شماره 1250 نوشابه‌های گازدار ویژگی‌ها

کتاب کنترل کیفی و آزمون‌های شیمیائی موادغذائی (دکتر ویدا پروانه)

نوشابه

 نوشابه، نوعی نوشیدنی شیرین گازکربنیک دار است که به عنوان نوعی نوشیدنی خنک و معمولاً برای برطرف نمودن تشنگی و یا به همراه غذا، مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب نوشابه ها حاوی کافئین هستند. در برخی مناطق به دلیل گاز موجود در نوشابه مثل کالیفرنیا و فلوریدا، به آن سودا (بی کربنات دو سود) می گویند. در اکثر مناطق کانادا، به نوشابه پاپ می گویند. معمولاً پاپ، نوشابه ایست که درون بطری قرار دارد؛ در حالی که سودا درون قوطی می باشد. البته در بیشتر نقاط دنیا به این نوع نوشیدنی، همان نوشابه می گویند

برای طعم دادن به نوشابه از وانیل، دارچین، کارامل و همچنین اسانس انواع مرکبات، مخصوصاً پرتقال و لیمو ترش استفاده می کنند. از آنجا که بخش اعظم نوشابه آب بوده و سایر مواد افزودنی، بخش ناچیزی دارند، این نوشیدنی را نوشابه نام نهاده اند

نوشابه ها اغلب کافئین دار هستند. البته انواعی از آن بدون کافئین هم تهیه می شوند. نوشابه ها را با شیره ی ذرت یا شکر شیرین می کنند. برای تهیه ی نوشابه های رژیمی، از مواد شیرین کننده مصنوعی همچون ساخارین استفاده می کنند که این مواد، اگرچه مزه شیرینی ایجاد می کنند، اما کالری یا مواد مغذی ندارند و سبب چاقی هم نمی شوند

معروف ترین کارخانجات تولید نوشابه در جهان، پپسی و کوکا کولا هستند که محصول خود را به تمام نقاط دنیا صادر می کنند و همچنین در بسیاری از نقاط دنیا شعبه دارند

در سال 2002م، نوشابه ای به نام نوشابه مکه (مکا کولا)، در فرانسه مخصوص مسلمانان تولید شد. گفته می شود که کارخانه تولید این نوشابه، ایده ی خود را از کارخانه ی نوشابه ایرانی زمزم، گرفته است. بخشی از سود حاصل از فروش این نوشابه به عنوان کمک های محلی، برای کمک به مردم فلسطین مورد استفاده قرار می گیرد

چند نمونه نوشیدنی که در ایران هم تهیه می شود

سینالکو: آلمانی، نوعی لیمو ترشناد که در ایران، انواع طعم های آن یافت می شود

زمزم: کشور ایران، این نوشابه را در طعم های مختلف تهیه نموده است. کارخانه زم زم، یکی از بزرگ ترین کارخانجات تولید نوشابه در ایران می باشد

میریندا: اسپانیایی، که معمولاً طعم آن پرتقالی است

سون آپ: آمریکایی، معمولاً لیمویی است

کانادا درای: کانادایی

کوکا کولا: آمریکایی

فانتا: نوشابه ای که کارخانه کوکا کولا آن را تهیه می کند

پپسی: آمریکایی

نوشابه عامل کوتاهی قد

مصرف بی رویه نوشابه در میان نوجوانان , شیوع پوکی استخوان را در این گروه سنی افزایش می دهد

به دلیل ان که این نوشیدنی سرشار از فسفر, مواد افزودنی و گاز مونو کسید کربن است, ضمن آسیب رساندن به دستگاه گوارش, از جذب کلسیم که در رشد استخوان نقش دارد نیز جلوگیری می کند. به این ترتیب شیوع شکستگی دست و پا و کوتاه قدی در میان نوجوانان افزایش می یابد

مضرات نوشابه های گازدار

امـروزه مصرف نوشابه های گازدار بطور فزاینده میان مـردم باب گردیده است. اما آیـا مـصـرف کنـنـدگان از مـضرات این نوشابه های رنگارنگ با خبرند؟

امـروزه مصرف نوشابه های گازدار بطور فزاینده میان مـردم باب گردیده است. اما آیـا مـصـرف کنـنـدگان از مـضرات این نوشابه های رنگارنگ با خبرند؟ پیـش از آن کـه جـــرعه ای دیـگر از نـوشـابـه خـود را بــنوشید بهتر است این مـقاله را مطالعه نمایید

پــژوهشگران مضرات مصرف نوشابه های گازدار را چـنـیـن برمیشمارند

1- پـوسیدگی دندانها: تمام نوشابه های گازدار خاصیت اســیدی داشته و سبب فرسایش مینای دندانها میگردند. همچنین میزان قند بالای این گـونه مـحــصولات پوسیدگی دندانها را تسریع میکنند

2- چاقی: نوشابه های گازدار عمدتا از آب تصفیه شده، افزودنیهای مصنوعی و شکر تصفیه شده تهیه میگردند. بنابراین فاقد هرگونه ارزش تغذیه ای بوده و تنها به خاطر میزان قند بالایشان دارای کالری زیادی میباشند که سبب چاقی در فرد مصرف کننده میگردند. در نوشابه های رژیمی نیز جای شکر معمولی از آسپارتام استفاده میکنند که در ضمن آنکه یک ماده اشتها آور میباشد برای سلامتی نیز مضر بوده و مصـرف آن میگرن، سرگیجه و کاهش توان حافظه را بدنبال دارد

3- سوء تغذیه: افرادی که به مصرف نوشابه های گازدار اعتیاد دارند و از طرفی که این محصولات موجب کاهش اشتها میگردند بنابراین فرد معتاد تنها به مصرف نوشابه های گازدار روی آورده و دچار سوء تغذیه میگردند.هنگامی که شما در بطری یک نوشابه گازدار را میگشایید بلافاصله حبابها و گازهای موجود در آن به بیرون جهیده وظاهر میگردند.گاز اینگونه محصولات بسبب وجود اسید فسفریک و دی اکسید کربن در ترکیباتشان میباشد که سبب اسیدی گشتن اینگونه محصولات نیز میگردند.PH نوشابه های گازدار بین 2.5 تا 3.5 میباشد که موجب پدید آمدن محیطی اسیدی در معده میگردند. در کل مسیر سیستم گوارش تنها معده قادر به مقاومت در برابر چنین محیط اسیدی میباشد. اما در دیگر اعضای سیستم گوارش بدن مانند دهان، گلو و مری در پی مصرف نوشابه های گازدار محیط اسیدی ناهنجاری ایجاد میگردد. چراکه مخاط دهان، گلو و مری بسیار در برابر اسید حساس و آسیب پذیر میباشند. اسید فسفریک موجود در این نوشابه ها نیز با رقابت با اسید هیدروکلریک معده عملکرد صحیح معده را تحت تاثیر قرار میدهد. هنگامی که معده ناکارآمد میگردد غذای مصرفی گوارش نیافته باقی مانده و سبب سوء هاضمه و نفخ میگردد. افرادی که از زخم معده و سوزش سر سینه رنج میبرند باید از مصرف نوشابه های گازدار جدا خودداری کنند

4- تاثیر بروی کلیه ها: هنگامی که میزان اسید فسفریک خون افزایش می یابد کلیه ها قادر بدفع سریع آن نمیباشند بنابراین فشار مضاعفی بروی کلیه ها تحمیل میگردد. مصرف نوشابه های گازدار سبب میگردد تا کلسیم از استخوانها برداشته شده و درون خون جریان یابد این امر موجب رسوب کلسیم اضافی در کلیه ها گردیده که در نهایت منجر به سنگ کلیه میگردد

5- تاثیر بروی پوست: خون اسیدی بروی عملکرد گلوتایتون تاثیر میگذراد. گلوتایتون یک آنزیم با خاصیت آنتی اکسیدانی میباشد. علاوه بر آن نوشابه های گازدار فاقد هرگونه مواد معدنی و ویتامین میباشند. افرادی که نوشابه مصرف میکنند معمولا مصرف آب میوه، شیر و حتی آب را کاهش میدهند و بدن خود را از ویتامینها و مواد معدنی که برای سلامتی پوست ضروری میباشند محروم میسازند. بنابراین پوستشان بیشتر دچار چین و چروک میگردد

6- تاثیر بروی استخوانها: اسید فسفریک موجود در نوشابه های گازدار ماده ای بسیار سمی میباشد. در صنعت از اسید فسفریک بعنوان سختی گیر آب استفاده میگردد. به این طریق که اسید فسفریک سبب زدودن کلسیم و منیزیوم از آب سخت میگردد. اسید فسفریک در بدن نیز دارای عملکرد مشابهی میباشد. یعنی یون کلسیم را از استخوانها بر داشته و پوکی استخوانها را سبب میگردد

7- تاثیر کافئین: به نوشابه های گازدار عمدا کافئین افزوده میگردد تا ایجاد اعتیاد و وابستگی در مصرف کنندگان خود کنند. کافئین موجود در نوشابه های گازدار با سرعت بیشتری نسبت به دیگر نوشیدنیهای حاوی کافئین مانند قهوه و چای جذب بدن میگردد. کافئین سبب برهم خوردن نظم خواب گردیده، علایم پیش از قاعدگی را تشدید کرده و سبب کم آبی در بدن میگردد. به خاطر داشته باشید که بیماریها یک شبه پدیدار نمیگردند بلکه در طی سالها بر اثر پیروی از رژیمهای غذایی نامناسب ایجاد میگردند.بنابراین مصرف نوشابه های گازدار را به حداقل ممکن رسانده و در عوض به نوشیدن آب وآب میوه های طبیعی روی آورید. هرگاه هم که هوس مصرف نوشابه های گازدار را کردید حتما از نی استفاده کنید تا از تماس مستقیم نوشابه با دندانها خودداری کرده باشید

نوشابه، دوستی خطرناک

تمام نوشابه‌های گازدار خاصیت اسیدی داشته و سبب فرسایش مینای دندان‌ها شده و همین‌طور میزان قند بالای این نوشابه‌ها باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شود

این روزها و در فصل گرمای تابستان مصرف نوشابه‌های گازدار به‌طور فزاینده‌ای در میان مردم باب شده است. ولی در این میان سوالی مطرح است، آیا کسانی که از این نوشابه‌های گازدار استفاده می‌کنند از مضرات آن اطلاعی دارند یا نه؟

در ذیل به اختصار مضرات مصرف نوشابه‌های گازدار را بیان می‌کنیم که خواندن آنها شاید زنگ خطری باشد برای کسانی که بیش از حد نوشابه‌های گازدار استفاده می‌کنند

1) چاقی

نوشابه‌های گازدار به علت افزودنی‌های مصنوعی و شکر تصفیه شده فاقد هرگونه ارزش غذایی بوده و تنها به خاطر میزان قند بالا، دارای کالری زیادی می‌باشند که سبب چاقی در فردی که از این نوشابه‌های استفاده می‌کند می‌گردد

دکتر علی‌اکبر یزدانی رییس انجمن دندانپزشکی ایران در این زمینه می‌گوید: در یک شیشه نوشابه 200 سی‌سی، 12 قاشق شکر وجود دارد که این مسئله می‌‌تواند منجر به بروز بیماری دیابت شود

2) پوسیدگی دندان‌ها

تمام نوشابه‌های گازدار خاصیت اسیدی داشته و سبب فرسایش مینای دندان‌ها شده و همین‌طور میزان قند بالای این نوشابه‌ها باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شود

3) تاثیر بر روی استخوان‌ها

اسید فسفریک موجود در نوشابه‌های گازدار ماده‌ای بسیار سمی است و باعث زدودن کلسیم و منیزیم می‌شود در نتیجه یون کلسیم را از استخوان‌ها برداشته و پوکی استخوان‌ها را باعث می‌شود

4) تاثیر بر روی کلیه‌ها

مصرف نوشابه‌های گازدار سبب می‌شود تا کلسیم از استخوان‌ها گرفته شده و درون خون جریان یابد این امر موجب رسوب کلسیم اضافی در کلیه‌ها گردیده که در نهایت منجر به سنگ کلیه می‌شود

5) سوء تغذیه

افرادی که به استفاده از نوشابه‌های گازدار به نوعی اعتیاد دارند و از آنجایی که این محصولات باعث کاهش اشتها می‌شوند بنابراین فرد معتاد تنها به مصرف نوشابه‌های گازدار روی آورده و به علت ایجاد سیری کاذب، فرد دچار سوءتغذیه می‌شود

گاز موجود در این‌گونه محصولات و به سبب وجود اسید فسفریک و دی‌اکسید کربن در این ترکیبات سبب اسیدی کردن این‌گونه محصولات می‌گردند

در دیگر اعضای سیستم گوارش بدن مانند دهان، گلو و مری در پی مصرف نوشابه‌های گازدار ناهنجاری ایجاد می‌شود چرا که مخاط دهان، گلو و مری بسیار در برابر اسید حساس و آسیب‌پذیر هستند

گفتنی است رژیم غذایی ایرانیان از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیست و همین امر سبب شده که این وضعیت علاوه بر تشدید انواع بیماری‌ها، موجب خرابی دندان‌ها نیز شود

 به‌خاطر داشته باشید که بیماری‌ها یک شبه پدیدار نمی‌شوند. بلکه در طی سال‌ها بر اثر پیروی از رژیم نامناسب ایجاد می‌گردند. بنابراین تا آن‌جا که می‌توانید مصرف نوشابه‌های گازدار را به حداقل ممکن رسانده و در عوض به نوشیدن آب و آب‌میوه‌های طبیعی روی آورید و هرگاه که تمایل داشتید که نوشابه‌های گازدار مصرف کنید حتما از نی استفاده کنید تا از تماس مستقیم نوشابه با دندان‌هایتان خودداری کرده باشید

تقویت حافظه با نوشابه گازدار

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word)

مقدمه  
انواع و کشت  
تیبل بیت  
ناولتی بیت  
چغندرهای اسفناجی  
سوئیس چارد  
زراعت پاییزه چغندرقند در مناطق گرمسیری  
شرایط اکولوژیکی لازم برای کشت چغندرقند  
تاریخچه کشت چغندرقند در ایران  
پراکندگی کشت چغندرقند در ایران  
تقویم کشت چغندرقند  
کاشت چغندرقند  
کاشت محصول  
بذرپاشی یا کاشت  
کوددهی  
نیتروژن  
فسفر  
پتاسیم  
سولفور  
منیزیم  
برن  
آهک  
آبیاری  
انواع چغندر  
انتخاب انواع چغندر  
بذر چغندرقند و جنس های آن  
آبیاری چغندرقند  
واکنش نسبت به آبیاری  
مقدار آب مورد نیاز چغندرقند  
آفات مهم چغندرقند  
بیماریهای چغندرقند  
تکنولوژی درمان بذر  
راهکار به کارگیری کود و ازت  
به کار بستن ازت  
باقیمانده های نیتروژن و نیترات ها  
از بین رفتگی محیطی  
فرسایش خاک  
منابع آبی:  
طرح اداره سلامت غذایی  
چغندر  
کنترل آفت  
اختلاف فیزیولوژیکی  
برداشت و برسی  
محصول  
وسیله  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word)

1-  وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و تحقیق کشاورزی، نشریه فنی شماره

2-  ماهنامه پیام جهاد کشاورزی، سال اول شماره 4 ، اردیبهشت

3-  ماهنامه سنبله سال نهم شماره 80 تیرماه

4- محصول زیاد صنعتی ( چغنندرقند، نیشکر، آفتابگردان) ، وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات، نشریه شماره 09/78 تاریخ انتشار

5-  دکتر کریمی ، هادی، گیاهان زراعی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ،

6-  مجله علمی تحقیقاتی چغندرقند، شماره های 1 و 2 ، جلد 13 اسفند

7-  مجله علمی تحقیقاتی چغندرقند، شماره های 1و2 ، جلد 10 ، اسفند

8- — جو ، علی اکبر- ماشینهای برداشت چغندرقند، وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی

ای دی زینتی، جی ای دوفوس، آفات و بیماریهای چغندرقند، ناشر دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

چغندرها و سوئیس چاردها از کنوپودیاسیها ( خانواده غازپاها) هستند . علاوه بر چغندهها و سوئیس چاردها این خانواده شامل منگل ورزلها، چغندرقندها و لمس کوارترها می باشند . مجموعه چغندقنندها شامل پیبل بیت، فرش مارکت و پروسیسنگ و سوئیس چارد می باشند . ولی شامل منگل ورزل (چغندرهایی) که به عنوان غذای دامها استفاده می شود ) یا چغندرقند که به عنوان محصولی جهت تولید تجاری شکر پرورش داده می شود ، نمی باشد

تصور براین است که چغندرها از چغندر دریایی بومی اروپای شمالی گسترش یافته اند . چغندرها حداقل از قرن سوم میلادی کشت شده و در قرن سوم به عنوان یک محصول کشاورزی توسط تولیدکنندگان فرانسوی و آلمانی کشت شده اند

چغندرها به خاطر سبزیهای دست چین شده ، ریشه های دست چین شده و ریش های چغندر و برای تولیدات مختلف دیگر توسط تهیه کنندگان به کاربرده می شوند . برگهای تر و تازه سوئیس چارد برای برنج سازی و مخلوط سالاد برداشت می شود و برگهای بزرگ برای بسته بندی برداشت می شوند.  (1)

انواع و کشت

چغندر پروسیسنگ چغندرهایی هستند که برای پروسیسنگ پرورش داده می شوند . معمولاً استوانه ای شکل هستند . چغندرهای استوانه ای برای تولید چغندرهای قطعه قطعه شده یکنواختی شکل و کارایی بیشتری دارند و نیاز بزرگی برای پروسیسرها می باشند . غیر پیوندها : دارای شاخه های کوتاه ، ریشه گرد و قرمز رنگ دارای انتهای قرمز مایل به زرد هستند . پیوندیها: رد ای سی اف یک ضد سرکسسپرا ( نوعی بیماری) چغندرهای پیوندی دارای مزیت بذردهی بالا، تقویت و رشد ریش ها و شاخه ها و پایداری ایجاد کردن در مقابل بعضی بیماریها چون سرکسپرا می باشد . در مقابل توان بالای چغندرهای پیوندی منجر به رشد بیش از اندازه ریشه ها شود که در اثر به تعویق افتادن زمان برداشت آب و هوای نامناسب یا دلایل دیگر این رشد سریعتر صورت گیرد. (2)

تیبل بیت

تیبل بیت که بعنوان چغندرهای فرش مرکت هم شناخته شده اند انواع گرد و قرمز آن عبارتنداز : استینهای دترویتی، رابی کوئین، پیوندها: رد سی اف یک، پیس مارکر پیوندتری، برای آزمایش: اونگراف یک ، بیگ رد، ایواکس، واریوراف یک. برای دسته چین کردن : کروسبیرگرین تاپ و نیترکیپر . (3)

ناولتی بیت

بعضی از چغندرها رنگها و شکلهای غیرمعمولی دارند . اپن چغندرها به عنوان چغندرهای ناولتی شناخته شده اند . قرمز و دراز: سیلیندرا، فورنو. رنگ قرمز و سفید متناوب ، چیاگیا، زرد و گرد: بارپی گرلدن ، گرد و سفید:‌ شووایت ، آلبینو بیشتر انواع چغندرهای استوانه ای شکل مزه خاک می دهند که باعث شده عرضه آنها محدود شود . (3)

چغندرهای اسفناجی

چغندرهای اسفناجی ، تیبل بیت هستند که به خاطر برگهای آبدارشان پرورش داده می شوند . این نوع چغندر در دوره های زیادی می تواننند برداشت شوند . نوع اصلی آن بارپی رد بول است .(3)

سوئیس چارد

سوئیس چارد چغندری است که به خاطر برگهای خوردنی آن پرورش داده می شود . گلبرگهای بزرگ و پهن دارد که ممکن است سبز، قرمز یا رنگانگ ( چند رنگ) باشد . گلبرگ سبز، کولوموس، گلبرگ قرمز‌، شارلون، روبارب چارد . گلبرگ های چند رنگ : رنگهای روشن ( قرمز، زرد ، سفید نارنجی، ارغوانی و صورتی ). (4)

زراعت پاییزه چغندرقند در مناطق گرمسیری

از مزایای کشت پاییزه در مقایسه با کشت بهاره چغندرقند می توان به موارد زیر اشاره نمود

1-      بهره گیری گیاه از بارندگیهای پاییزه و زمستانه در نتیجه مصرف آب کمتر در مقایسه با کشت بهاره به میزان 20 الی 30 درصد

2-              پایین بودن هزینه تولید در مقایسه با کشت بهاره

3-              پایین بودن تراکم علفهای هرز و آفات در فصل زمستان در مقایسه با کشت بهاره

4-              امکان کشت دوم بعد از زراعت چغندرقند

5-      بازده تولید در واحد سطح بیش از مناطق دیگر ا زمتوسط عملکرد در کشت پاییزه 40 تن در کشت بهاره 27 تن در هکتار است

شرایط اکولوژیکی لازم برای کشت چغندرقند

چغندرقند گیاهی از تیره اسفناج می باشد . مناسبترین درجه حرارت برای جوانه زدن بذر چغندرقند 8 درجه و برای رشد و نمو آن در دوره رشد 28-20 درجه سانتیگراد است . یخبندان در مراحله جوانه زدن موجب از بین بردن جوانه اولیه آن می گردد

چغندرقند برای رشد و نمو کامل و ذخیره قند در غده احتیاج به نور خورشید گرما و رطوبت مناسب دارد . این گیاه نسبت به خاکهای شور و قلیایی مقاومت خاصی نشان داده و احتیاج به خاکهای با PH خنثی و قلیایی دارد . خاکهای رسی و رسی لیمونی بهترین نوع خاک برای کشت چغندرقند می باشد

طول مدت رشد و نمو در کشور معمولاً حدود 8 ماه خواهد بود و در این مدت هر هفت روز و در نواحی سردسیر هر ده روز به آبیاری نیاز دارد که به صورت غرقابی انجام می گیرد.(6)

تاریخچه کشت چغندرقند در ایران

این گیاه در گذشته به عنوان سبزی در ایران کشت و مصرف می شد . از سال 1275 اولین کارخانه قند ایران در قریه کهریزک نصب گردید و عملاً کشت چغندرقندبه منظور تولید قند و شکر شروع شد ولی متاسفانه به خاطر اوضاع و احوال سیاسی آن زمان کارخانه تعطیل شد و باعث متوقف شدن کشت چغندرقند گردید . در سال 1310 کارخانه مجدداً آغاز بکار گردید. و تا کنون با استقرار و فعالیت 10 کارخانه در استان خراسان، 5 کارخانه در فارس، 4کارخانه د رآذربایجانغربی و حدود 16 کارخانه در سایر استانها یکی از فعالیتهای زراعی ایران تشکیل می دهد.(6)

پراکندگی کشت چغندرقند در ایران

کشت چغندرقند هم اکنون در اکثر استانهای کشور رایج است . طبق تحقیقات استان خراسان با دارا بودن 9/41 درصد سطح زیر کشت 3/41 درصد تولید و استان خوزستان با داشتن 2/4 درصد سطح زیر کشت 7 درصد تولید را به خود اختصاص داده است . (6)

تقویم کشت چغندرقند

کاشت چغندرقند

کشت چغندرقند در اغلب نقاط کشور به استثنای استان خوزستان در بهار کشت و در پاییز برداشت می شود و در خوزستان چغندرقند در پاییز کشت و در بهار سال بعد برداشت می گردد . در خراسان در اوایل فروردین کشت چغندرقند آغاز می شود و تقریبا تا 15 اردیبهشت ادامه می یابد گاهی ممکن است کاشت این محصول هم صورت گیرد ولی بازدهی خوبی نخواهد داشت . در استانهای باختران 15 اسفند تا آخر فروردین ،‌همدان 15 فروردین تا آخر اردیبهشت ، مرکزی 15 اسفند تا آخر فروردین ، تهران 15 اسفند تا آخر فروردین و خوزستان 15 شهریور تا آخر دی ، زمانهای مناسب کاشت چغندرقند می باشند . برای کاشت چغندرقند باید زمین را شخم و تسطیح گردد و کشت با بذرپاش صورت گیرد. (6)

کاشت محصول

چغندرقند گیاه یکساله می باشد . محصول فصل سرماست که در درجه حرارت 46-50 درجه فارنهایت (10-17 درجه سانتیگراد) بهترین رشد خود را انجام می دهد . درجه حرارت بالاتر باعث رشد سریع گیاه و ایجاد حلقه های سفید در درون چغندر می شو . حداقل درجه حرارت خاک برای جوانه زدن بذر چغندرقند 41 درجه (5 درجه سانتیگراد ) می باشد . بالاترین درجه حرارت برای جوانه زدن 95 فارنهایت (25 درجه سانتیگراد )می باشد . چغندرقند به یک دوره سرما به مدت دو هفته با درجه حرارت 39-50 درجه فارنهایت ( 10-9/3 درجه سانتیگراد) نیاز دارد تا برای گلدهی تحریک شود . چغندر برفک و یخبندانهای ملایم را تحمل می کند. (6)

بذرپاشی یا کاشت

در مزرعه نخستین کاشت معمولاً در ماه مرس یا آوریل صورت می گیرد . چغندرقند بروسیسنگ می تواند در اوایل ماه می یا اواخر ماه ژانویه کاشته شوند . برای عرضه مداوم چغندرهای دست چین شده هر 2 یا 3 هفته یکبار بذرافشانی کنید. برای چغندرهای فرش مارکت گیاه ها باید 2 یا 3 اینج (5/7-5 سانتیمتر ) با هم فاصله داشته باشند . ردیف ها به طور معمول 40 –32 اینچ فاصله (102-81 سانتیمتر) از هم فاصله باید داشته باشند و گیاهان باید حدود 24-12 اینج ( 61-5/30 سانتیمتر ) از هم فاصله داشته باشند . دانه ها را در عمق 4/0-1 اینچی (5/2-1 سانتیمتر) بکارید . معمولاً‌در هر جریب 10-8 پوند دانه (2/11-9 کیلوگرم) کاشته می شود . تعداد دانه های تیبل بیت در هر 30 گرم 600و 1 عدد می باشد . سویس چارد معمولاً در قطعه های 40 اینچی (102 سانتیمتری) با فاصله 12-9 اینج بین گیاهان کاشته می شود . حدود 8-6 پوند دانه برای کاشت در هر جریب لازم است

اگر تمایل دارید که چغندرهای کوچک تو در تو داشته باشید این کار را می توانید با کم کردن فاصله بین ردیف ها تا حدود 15-10 اینج (25-38 سانتیمتر ) و با نگهداشتن حدود 35-30 گیاه در هر فوت (115-100 تا در متر ) انجام دهیم

خاکها

چغندر خاکهای عمیق خرد شده و زهکشی شده را ترجیح می دهد . مانند خاک گلدانی – شنی، خاک گلدانی- لجنی، کود. چغندر ممکن است در زمینهای سنگین تر (گلی تر ) نیز رشد نماید . اما برداشت آن مشکل تر می شود  و رشد ریشه نیز ممکن است معیوب باشد . میزان بالای مواد آلی در خاک مطلوب است و به تولید رطوبت کافی و مناسب کمک خواهد کرد چغندر سیستم بزرگ ریشه ای دارد که حدود 3 فوت (1متر) یا بیشتر در خاک فرو می رود . مگر اینکه رشد آن محدود شود

رطوبت یکنواخت خاک برای بدست آوردن کیفیت عالی حیاتی است . محصولات را آیش نمائید تا از بیماریهای رطوبتی و پوسیدگی ریشه جلوگیری شود . رطوبت روی خاک که ممکن است آن را غرق کند یا تحت تاثیر هوا قرار دهد حساس است . برای بدست آوردن حداکثر محصول PH خاک را به 0-6 یا بیشتر برسانید . از پیشنهادات آزمایش خاک برای میزان استفاده از آهک پیروی نمایید . مزارعی که در آن چغندر پورسیسنگ کاشته می شود زمین توسط افراد باری باقیمانده های کلریدهیدروکربن آزمایش می شود که اگر مقدار باقی مانده و غیرقابل قبول بود پس داده می شود .(6)

کوددهی

آزمایشات خاک پیش از کاشت دقیقترین راهنماییها برای نیازمندیهای کود دهی هستند اگر پاسخ های مطلوب کوددهی در چغندرها تشخیص داده شد . مدیریت خوب کارها حیاتی است . این کارها شامل استفاده از مقادیر پیشنهادی ، انتخاب مناسب خاک ، کنترل خوب علفهای هرز ، کنترل حشرات و بیماریها ، آماده سازی محل کاشت بذر و روشهای مناسب بذرپاشی و برداشت به موقع می باشد

به خاطر تاثیر نوع خاک ، شرایط آب و هوایی و بعضی مسائل فرهنگی دیگر پاسخ محصول به کود دهی ممکن است همیشه دقیقاً قابل پیش بینی نباشد . نتایج آزمایش خاک ، تجربه مزرعه و علم و نیازمندیهای خاص محصول به تخمین میزان کود و نوع آن کمک می کند . مراحل پیشنهاد شده نمونه گیری خاک باید دنبال شود تا نیاز کوددهی تخمین زده شود .  (7)

نیتروژن

به کارگیری حدود 200-150 پوند عنصر نیتروژن برای هر جریب پیشنهاد می شود . مقادیر پایین نیتروژن برای هر جریب باید بعد از محصول گیاهی چون یونجه یا شبدر قرمز به کار برده می شود . مقادیر بالای نیتروژن باید در پی جو یا دانه علف به کار برده شود . نیتروژن را قبل از کاشت پخش نمائید . یا نصف آن را به عنوان پوشش اول فصل به کار برید . نیتروژن در رشد قسمت بالای (ساقه ها ) چغندر که برای برداشت مورد نیاز است مهم است . چون وسایل سنتی برداشت چغندر را از طریق قسمت بالایی آن کنترل می کنند. (1)

فسفر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پايان نامه اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر) در فایل ورد (word) دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر) در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر) در فایل ورد (word)

مقدمه 
فصل اول  
پیکره بندی و اصول اولیه ی پروژه 
1-1 مقدمه ای بر کل مدار 
2-1 پیکره بندی تجهیزات پروژه 
1-2-1 سلف 
2-2-1 بررسی فیزیکی 
3-2-1 ساختمان سلف 
4-2-1 خازن و انواع آن 
5-2-1خازن های بدون قطب 
6-2-1 خازن های قطب دار 
7-2-1 مقاومت الکتریکی 
8-2-1 تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی 
9-2-1 انواع مقاومت ها  
10-2-1 آی سی LM311 
11-2-1 ارتباط سریال USART 
12-2-1 مشخص کردن نحوه عملکرد و پروتکل انتقال سریال 
13-2-1LCD 
14-2-1 Resolution یا تفکیک پذیری 
15-2-1 Response timeیا زمان پاسخگویی 
16-2-1  Viewing angle 
17-2-1Brightnessیا روشنایی  
18-2-1Contrast ratio  
19-2-1LCDهای LEDچیست؟ 
20-2-1میکروکنترلر ATMEGA32 
21-2-1نحوه کار میکروکنترلر  
22-2-1ساختمان داخلی میکروکنترلر  
23-2-1 تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر  
معرفی انواع میکروکنترلر  
24-2-1 عیب میکروکنترلر  
میکروکنترلر PLC  
میکروکنترلرAVR  
بهره های کلیدی AVR  
25-2-1راههای مختلف برای عمل برنامه ریزی  
26-2-1 طراحی برای زبان های BASIC وC  
27-2-1 تغذیه سوئیچینگ  
فصل دوم 
1-2 شرح کار پروژه 
1-1-2 چگونگی استفاده از دستگاه  
2-1-2 توضیحات قطعات داخلی 
2-2 نقشه شماتیک مدار  
3-2 نقشه PCB مدار  
4-2 برنامه نویسی  
ضمیمه 1-1  
ضمیمه 2-1  
منابع و مآخذ  

چکیده

برای پیشرفت هر علمی نیاز به ابزار آلات و وسایل اندازه گیری در همان حوزه می باشد. در زمینه الکترونیک نیز نیاز به چنین وسایلی احساس می شود.هر چه قدروسایل اندازه گیری دقیق تر و سریع تر شود ، می توان به واسطه ی این وسایل، دستگاه ها و سیستم هایی سریع تر و دقیق تر ساخت. در این پروژه نمونه ای از این وسایل دیده می شود و امید است نتایج آن مثمر ثمر واقع شود

مقدمه

با توجه به پیشرفت روز افزون علم الکترونیک و دقت در ساخت وسایل الکترونیکی حساس، به دستگاه هایی نیاز خواهیم داشت که در همان گام نخست، دقت کار و دقت در طراحی را برای ما روشن سازد. این مدار می تواند سلف ، خازن و مقاومت را اندازه گیری نموده و مقادیر اندازه گیری شده را برروی صفحه نمایشگر نمایش دهد و  همچنین از طریق ارتباط سریال مقادیر اندازه گیری شده را به سیستم های دیگر از جمله کامپیوتر منتقل کند

کاربرد اصلی این مدار برای افزایش و بهبود کیفی و کمی مدارات و همچنین قطعات به کاربرده شده در مدارات می باشد. عمده ترین استفاده ی این مدار میتواند در تعمیرات، جهت تشخیص خطای مقادیر المانها که بر اثر حرارت ، استفاده ی مداوم و; ایجاد می شود، مورد توجه قرار گیرد

1ـ1 مقدمه ای بر کل مدار

: ATMEGA 32هسته اصلی این دستگاه میکروکنترلر AVR می باشدکه بخش اصلی پردازش اطلاعات در این قسمت صورت می گیرد و همچنین وظیفه اندازه گیری مقادیر و تبدیل اطلاعات را به عهده دارد. میکروکنترلر استفاده شده ATMEGA32می باشد و با زبان BASCOM برنامه نویسی شده است

SEARIAL PORT :انتقال اطلاعات به صورت سریال برای دستگاه های جانبی از جمله کامپیوتر

Measurement inductance: با استفاده از آی سی LM311 یک اسیلا تور  LC موازی ساخته شده که خازن آن ثابت و دارای یک سلف ثابت و سلف متغیر می باشد که با تغییر سلف متغیر فرکانس خروجی تغییر کرده و با استفاده از فرمول  می توان مقدار سلف مجهول را بدست آورد

Measurement capacitor: برای اندازه گیری خازن از یک مدار RC سری با مقاومت های مختلف که رنج خازن اندازه گیری را تعیین می کند و با استفاده از رابطه  و ثابت بودن مقاومت می توان مقدار خازن مجهول را بدست آورد

Measurement resistanc: این قسمت با استفاده از تعدادی مقاومت ثابت و تقسیم مقاومتی بین مقاومت مجهول و مقاومت های ثابت می توان مقدار مقاومت مجهول را بدست آورد

LCD: صفحه نمایشگر می باشد که اطلاعات را روی خود نمایش می دهد

KEY: توسط کیبورد می توان تغییرات را روی دستگاه اعمال نمود

SWITCH: توسط رله ها می توان کمیت های اندازه گیری را تغیر داد

Power supply: ولتاژتغذیه مدار تامین ولتاژ 5 ولت برای قطعات

 1ـ2 پیکره بندی تجهیزات پروژه

1-2-1سلف

سلف یک عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند. توانایی سلف برای ذخیره انرژی ضریب خود القایی گفته می شود و واحد آن نیز هانری می باشد

نمونه هایی از سلف

2-2-1 بررسی فیزیکی

خود القایی ( با واحد هانری ) در اثر شکل گیری میدان مغناطیسی حول یک حامل هادی جریان به وجود می آید و همواره با تغییرات جریان در هادی مقابله می کند. جریان الکتریکی در هادی ، یک شار مغناطیسی متناسب با جریان می سازد. بروز یک تغییر در این جریان موجب تغییر در شار مغناطیسی می شود که طبق قانون فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی ( EMF ) در جهت عکس تولید کرده و این نیرو در مخالفت با این تغییر به وجود آمده، عمل می کند. ضریب خود القایی مقیاسی است برای اندازه گیری مقدار EMF تولید شده در ازای یک واحد تغییر در جریان

3-2-1 ساختمان سلف

یک سلف معمولاً از یک سیم پیچ ساخته شده از یک ماده هادی – معمولاً سیم مسی – که بر روی هسته ای از هوا یا ماده ای فرومغناطیسی پیچیده شده، ساخته می شود. مواد تشکیل دهنده هسته با ضریب نفوذپذیری بیشتر از هوا، میدان مغناطیسی را افزایش داده و آن را کاملاً در سلف محبوس می کند و به این وسیله باعث افزایش خود القایی می شود.. در فرکانس های بالاتر از صوت، فریت های نرم به طور گسترده ای به عنوان هسته مورد استفاده قرار می گیرند زیرا بر خلاف آلیاژ های معمولی که در فرکانس های بالا انرژی زیادی را تلف می کنند، تلفات زیادی ندارد و این به دلیل منحنی هیسترزیس باریک آن ها می باشد و اینکه مقاومت اهمی این نوع هسته ها از برقراری جریان گردابی جلوگیری می کند. سلف ها در شکل های مختلفی موجود می باشند. بیشتر آن ها به شکل یک سیم عایق شده ( سیم لاکی ) که بر روی یک بوبین از جنس فریت پیچیده شده است و دو سر سیم ها در بیرون آن آزاد هستند، ساخته می شوند و حال آنکه در بعضی دیگر، سیم پیچ به طور کامل در فریت قرار می گیرد که این گونه سلف ها را حفاظت شده ( shielded ) می نامند. دسته ای از سلف ها دارای هسته متغیر می باشند که این امکان، قابلیت تغییر دادن ضریب خودالقایی سلف را فراهم می سازد

4-2-1 خازن و انواع آن

خازن عبارت است ازاجتماع دو یا چند صفحه که در بین آنها یک ماده عایق بنام دی الکتریک قرار گرفته به نحوی که بتواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره نماید

خازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC می شوند
ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانایی نگهداری انرژی الکتریکی است . ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است . 1 فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می باشد . بنابراین استفاده ازواحدهای کوچکتر نیز در خازنها مرسوم است . میکروفاراد µF ، نانوفاراد nF و پیکوفاراد pF واحدهای کوچکتر فاراد هستند

µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F
n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF
p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF

مهمترین نوع خازنهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد

1-خازنهای واریابل وتریمر ها
2-خازنهای سرامیکی
3-خازنهای میکا
4-خازنهای پلی استر
5-خازنهای کاغذی
6-خازنهای مومی وروغنی
7-خازنهای الکترولیت
8-خازنهای تانتالیوم
9-خازنهای مایلر

دو نوع اصلی آنها ، با پلاریته ( قطب دار ) و بدون پلاریته ( بدون قطب ) می باشد

5-2-1خازنهای بدون قطب


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word)

مقدمه 
بخش 1- معرفی 
مزایای دفع علفهای هرز با تو– فور– دی عبارتند از : 
موارد، زمان ومیزان مصرف 
گندم وجو: 
نیشکر: 
ذرت خوشه ای: 
ذرت دامی : 
نحوه سمپاشی: 
احتیاطات: 
شرایط انبارداری: 
بخش 2 – نام شیمیایی ماده مؤثر : 
الف) علفهای هرز تک لپه ای (برگ باریک): 
ب) علفهای هرز دو لپه ای (برگ پهن) که سنکور بخصوص بعد از رویش بر روی آنها مؤثر است: 
مقدار وموارد استعمال علف کش سنکور: 
سیب زمینی : 
گوجه فرنگی : 
سویا: 
نیشکر : 
قابلیت اختلاط باسایر سموم: 
بخش 3- آترازین 80% WP- (گراپریم) 
علف کش مزارع نیشکر وذرت 
مواد دفع آفات 
موارد ، میزان وزمان مصرف 
طرز تهیه محلول سم 
توجه 
تذکرات 
احتیاطات 
مصرف 
محیط 
نگهداری 
پادزهر 
بخش 4- گلای فوزیت (راندآپ) 
موقع ومقدار مصرف: 
توجه: 
احتیاطات 
کمکهای اولیه 
بخش 5- (گزاپاکس 80 پودر قابل حل درآب) 
علف کش انتخابی نیشکر 
موارد ومیزان مصرف 
توجه: 
طرز تهیه محلول سم 
پادزهر 
احتیاطات 
محیط زیست 
نگهداری 
توجه: 
بخش 6-گزاپریم (آترازین) 
موارد ومیزان مصرف: 
نکته : 
احتیاط 
پادزهر: 
درجه سمیت: 
بخش 7- پارکوات دی کلراید 20 درصد مایع (GRAMOPON) 
کنترل علفهای هرز درکشت های ردیفی 
احتیاطهای لازم 
بخش 8- سیتووت 
معرفی: 
مزایای کاربرد سیتووت: 
میزان مصرف: 
زمان مصرف: 
قابلیت اختلاط: 
تهیه محلول 
بخش 9- قارچ کش جدید سیستمیک کنترل کننده طیف وسیعی از قارچهای بیماری زا 
معرفی 
بخش 10- اطلاعات عمومی 
علفکشهای مورداستفاده در ذرت 
بیماریهای مهم مزارع ذرت 
آفات مهم گندم ونحوه مبارزه شیمیایی 
آفات مهم مزارع برنج 
بیماریهای مهم مزارع برنج 
آفات مشترک بین گیاهان زراعی 
زمان مورد استفاده ومصرف علفکشهای رایج درمزارع گندم 
زمان مورد استفاده ومصرف علف کشهای رایج در مزارع برنج 
علفهای هرز مهم موجود درمزارع برنج 
منابع: 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word)

1-                     شرکت سهامی کشت وصنعت نیشکر امام خمینی (ره) – وزارت کشاورزی بخش حفظ نباتات ودفع آفات

2-                     عین الله بهبودی ، علفهای هرز ایران ، وزارت کشاورزی

3-                     حبیب الله تابشی ، علفهای هرز وچگونگی مبارزه باآنها

4-                     اسماعیل زاهدی ، واژه نامه گیاهی

مقدمه

نیشکر طی دوران رشد علفی وتا شروع رشد طولی ساقه پوشش محدودی روی خاک داشته وبه شدت به رقابت علفهای هرز حساس است . لازم است طی این دوران مزرعه را درمقابل علفهای هرز کاملاً حفاظت نمود. کنترل مکانیکی علفهای با استفاده از چنگک گردان وکولتیواتورهای پنجه غازی یا پاشنه ای ودیسکی تازمانی که ارتفاع بوته به حد محدود کننده ورود تراکتور به مزرعه برسد، امکان پذیر است .لازم است توجه شود که ریشه محصول گسترش سطحی زیادی دارد . به همین جهت عمق کار وفاصله پاشنه های کولتیواتور نسبت ردیف کاشتنی بایستی بنحوی تنظیم گردد که به ریشه های محصول آسیبی نرسد

قبل از سبز شدن محصول ویا به صورت حفاظت شده می توان علف کش گراماکسون به میزان  تا  2تا 3 لیتر درهکتار از مایع حل شونده 20% تجاری جهت کنترل علفهای هرز یک ساله از راند آپ به میزان 8 تا 10 لیتر از مایع حل شونده 48% تجاری برای کنترل علفهای هرز سبز شده واز باسفاپن به میزان 10 تا 12 کیلوگرم در هکتار از نمک محلول د رآب 85 درصد تجاری جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ یک ساله وچند ساله استفاده نمود

سایر علفکشهای قابل استفاده در مزارع نیشکر عبارتند از آترازین ، سنکور، آمترین تو- فور- دی وآسولام می باشند که ما در این پروژه به شرح وبررسی این سموم جهت آشنایی بیشتر کاربران با آنها می پردازیم

بخش 1- معرفی

تو- فور- دی علف هرزکشی است انتخابی براساس ماده مؤثر هورمونی تو– فور-دی نمک آمینه ( 2,4-D Amin Salt ) که دارای 720 گرم ماده مؤثر د رلیتر می باشد

تو- فور- دی برای دفع علفهای هرز پهن برگ د رمزارع غلات ، نیشکر وذرت به کار می رود

این ماده هورمونی با خاصیت سیستمیک خود پس از سمپاشی بسرعت توسط برگ وساقه علفهای پهن برگ جذب وبه اندامهای مختلف آن منتقل شده ، باعث رشد سریع وغیر قابل کنترل آن می شود، ونتیجتاً تنفس علف هرز با سرعت بیشتری انجام گرفته ومواد غذائی موجود در گیاه تحلیل می رود، واین عمل باعث مرگ علف می گردد

تو – فور- دی بر روی غلات، نیشکر ، وذرت وهمچنین علفهای هرز نازک برگ اثر سوء ندارد زیرا خواص فیزیولوژیکی این گیاهان مانع جذب آن می گردد

تو – فور – دی بعد ازسمپاشی با توجه به رطوبت ودرجه حرارت خاک پس از یک تا چهار هفته تجزیه شده واثری از آن باقی نمی ماند

بعلت خاصیت فیزیکی تو- فور- دی ، هرگاه مقدار 720 گرم ماده موثر در لیتر داشته باشیم ، مایع مزبور در دمای کمتر از 14 درجه سانتی گراد شروع به کریستالیزه شدن می نماید ودراین حالت نمی توان آنرا مورد مصرف قرار داد . چون نگهداری ممتد سم در بالای درجه قید شده همیشه میسر نیست، برای رفع این مشکل ، کارخانه کمی لینر اطریش نوعی تو- فور – دی مقاوم به سرما ار که تا منهای 15 درجه سانتی گراد می باشد، تولید نمود که اخیراً به کشور وارد ودر دسترس زارعین قرار می گیرد.( دراین مورد به برچسب تو– فور– دی خریداری توجه گردد)

مزایای دفع علفهای هرز با تو– فور– دی عبارتند از

1-         علفهای هرز با استفاده از آب ، کود وفضای حیاتی کشت اصلی موجب کاهش میزان محصول می گردند ، با دفع آنها این امکانات دراختیار کشت اصلی قرار گرفته وبه افزایش محصول کمک شایان می کند

2-                     از بین بردن علفهای هرز موجب تسهیل در عملیات برداشت به ویژه با کمباین می گردد

3-         با از بین بردن علفهای هرز محصول برداشت شده پاک وبدون بذر علف بود ه ودر نتیجه از میزان آفت آن هنگام سیلو یا فروش کاسته می شود

4-         در زراعت غلات می توان با سمپاشی تو– فور– دی علفهای هرز را  از بین برد وجمعیت آنها را به حداقل رساند که درزراعتهای بعدی (تناوب) امکان کنترول آنها با علف کشهای دیگر بسیار مشکل وگاهی غیرممکن است ، مانند کنگر ، پیچک، وبرخی دیگر از علفهای هرز چند ساله

موارد، زمان ومیزان مصرف

گندم وجو

بهترین زمان مصرف تو– فور– دی هنگام پنجه تا اوائل به ساقه رفتن گندم وجو می باشد

غلاتی که در پائیز کشت شده اند باید د ربهار هنگامی که علفهای هرز درحال رشد وجوان هستند سمپاشی گردند

میزان مصرف تو– فور– دی درگندم وجو برای دفع علفهای پهن – برگ یکساله 1 تا 5/1 لیتر در هکتار وعلفهای چند ساله 5/1 تا 2 لیتر درهکتار می باشد

نیشکر

زمان سمپاشی در نیشکر قبل از 5 برگه شده قلمه های نیشکر است

مقدار مصرف 5/1 تا 5/2 لیتر درهکتار بستگی به نوع علفهای هرز وجمعیت آنهاست

ذرت خوشه ای

هنگامی که ارتفاع ذرت خوشه ای بین 15 تا 30 سانتیمتر است نسبت به سمپاشی اقدام میگردد

ذرت دامی

زمانی که ارتفاع ذرت دامی بین 15 تا 25 سانتیمتر است بایستی سمپاشی انجام گیرد

میزان مصرف تو– فور– دی د رمزارع ذرت 7/0 لیتر (700 سی سی در هکتار) می باشد

درسمپاشی مزارع ذرت بایستی سعی شود سم بیشتر به علفهای هرز وپای بوته های ذرت پاشیده شود وکمتر گیاه ذرت به محلول سمی آلوده گردد

نحوه سمپاشی

· نتیجه مطلوب وقتی عاید می گردد که رشد زراعت اصلی به مرحله مناسب (ذکر شده در قبل) رسیده، علفهای هرز هنوز جوان ودر حال رشد بوده وحرارت ورطوبت هوا با اندازه کافی باشد
· مناسبترین درجه حرارت برای سمپاشی تو– فور– دی بین 10 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد . درهوای کمتراز 5 درجه سانتیگراد واحتمال یخبندان شبانه وبارندگی تا 5 ساعت بعد از سمپاشی ونیز وجود شبنم در مزرعه هنگام سمپاشی از کاربرد تو– فور– دی خود داری کنید. تو– فور– دی بخوبی در آب قابل حل است لذامی توان آنرا با انواع سم پاشهای زمینی وهوائی بکاربرد ، لیکن بایستی سمپاشی به نحوی انجام گیرد که ذرات محلول سمی خارج شده از نازلهای سمپاش به سایر مزارع و باغات اطراف نرسند. بدین منظور

1-                     سمپاشی باید درهوای آرام وبدون باد صورت پذیرد

2-         بایستی نازل وفشار سمپاش طوری انتخاب شود تاذرات محلول سمی که از نازلهای سمپاش خارج میگردد حتی الامکان درشت بوده وبه اطراف پخش نشوند،لذا حداقل آب مصرفی برای سمپاشهای پشتی 300 لیتر ، سمپاشهای تراکتوری 200 لیتر وهواپیما 30 لیتر درهکتار می باشد. سمپاشی با هواپیما بایستی درارتفاع کم انجام شود تاذرات محلول سمی بسایر مزارع وباغات نرسد . درصورتیکه سمپاشی در ارتفاع کم میسر نباشد ویا درمجاورت مزرع مورد سمپاشی مزارع حساس به تو– فور–دی (2,4-D) وجود دارد بهتر است از وسائل سمپاشی زمینی استفاده گردد

· برای تهیه محلول تو– فور– دی ابتدا مخزن سمپاش را تانیمه آب نموده ، سپس مقدار توصیه شده ، تو– فور– دی را ضمن بهم زدن به آن اضافه ، آنگاه بقیه آب لازم را به آن می افزائیم . بهتر است محلول تهیه شده در همان روز مصرف گردد

احتیاطات

1-         چون گیاهانی مانند پنبه ، چغندر قند، گوجه فرنگی ، سیب زمینی، مو، درختان میوه ، درختان زینتی، ودیگر گیاهان پهن برگ شدیداً به توفوردی حساس می باشند درموقع سمپاشی حتماً باید دقت گردد به هیچ عنوان ذرات سم به این گونه مزارع سرایت نکند ولذا درموقعی که باد می وزدجداً از سمپاشی خودداری کنید

2-         دستگاه سمپاش وکلیه وسائل مورد مصرف در سمپاشی نظیر پیمانه و; را بعد از سمپاشی با توفوردی نباید برای سمپاشی حشره کشها، قارچ کشها، علف کشها، وغیره به کار ببرید مگرآنکه قبلاًآن را با پودرهای رختشوئی قلیائی وآب فراوان چندین بار به نحوی شسته باشید که محلول شستشو از کلیه نقا ط سمپاش مانند تانک، شلینگها، نازلها عبورنماید. بقایای هر چند ناچیز توفوردی در سمپاش می تواند باعث خسارت به محصول بعدی گردد

3-         از پس آب مزارع سمپاشی شده با توفوردی تاحدود یکماه جهت آبیاری سایر مزارع وباغات خودداری نمائید

شرایط انبارداری

توفوردی را بایستی در ظروف اصلی ودرب بسته درانبارهای محفوظ و دور از تابش آفتاب انبار نمود، از انبار کردن وحمل ونقل توفوردی د رنزدیکی مواد غذایی، کود، بذر وسایر سموم خودداری نمائید. بهترین درجه حرارت برای نگهداری توفوردی مقاوم به سرما 10 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد

بخش 2 – نام شیمیایی ماده مؤثر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()