دانلود مقاله انگليسي روش روندي ( لايه اي ) براي متا آناليزهاي مبنايي مطالعات موردي کيفي با ترجمه فارسي در فایل ورد (word)
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگليسي روش روندي ( لايه اي ) براي متا آناليزهاي مبنايي مطالعات موردي کيفي با ترجمه فارسي در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگليسي روش روندي ( لايه اي ) براي متا آناليزهاي مبنايي مطالعات موردي کيفي با ترجمه فارسي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگليسي روش روندي ( لايه اي ) براي متا آناليزهاي مبنايي مطالعات موردي کيفي با ترجمه فارسي در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه     
چارچوب مفهوم تطبیق دادن    
روش و شیوه    
برنامه نویسی باز    
کدنویسی محوری ( مرکزی)    
استراتژی عمل / عکس العمل     
کد نویسی انتخابی ( گزینشی)    
نتایج پژوهش اولیه    
تشریح مطالب    
نتیجه گیری    

References

Atkinson, P. & Delamont, S. (1993) Bread and dreams or bread and circuses A critique of ‘case study’ research in education. In Controversies in Classroom Research: A Reader (ed. by M. Hammersley), pp. 204–221 Open University Press, Buckingham, UK. Au, W. (2007) High-stakes testing and curricular control: a qualitative metasynthesis. Educational Researcher, 36, 258–267 DeWitt-Brinks, D. & Rhodes, S. (1992) Listening Instruction: A Qualitative Meta-Analysis of Twenty-Four Selected Studies. Paper presented at Annual Meeting of the International Communication Association, Miami, FL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 351 721). Glasmeier, A. & Farrigan, T. (2005) Understanding community forestry: a qualitative meta-study of the concept, the process, and its potential for poverty alleviation in the United States case. The Geographical Journal, 171, 56–69 Glass, G. (1970) The Timely and the Timeliness: The Interrelationship of Science, Education, and Society. Basic Books, New York, NY. Glass, G., McGaw, B. & Smith, M.L. (1981) Meta-Analysis in Social Research. Sage Publications, Beverly Hills, CA. Guskin, S. (1984) Problems and promises of meta-analysis in special education. Journal of Special Education, 18, 73–80 Holmberg, B. (1995) Theory and Practice of Distance Education. Routledge, London & NY. Hossler, D. & Scalese-Love, P. (1989) Grounded meta-analysis: a guide for research synthesis. The Review of Higher Education, 13, 1–28

Procedural methodology for a grounded meta-analysis of qualitative case studiesijcs_882 412..418

Celia Stall-Meadows1 and Adrienne Hyle2 1 Department of Design, Housing and Merchandising, College of Human Environmental Sciences, Oklahoma State University-Tulsa, Tulsa, OK, USA 2 Department of Educational Leadership and Policy Studies, College of Education, The University of Texas at Arlington, Arlington, TX, USA

Abstract

University researchers conduct large numbers of case studies in the field of consumer studies each year and many are published in the research journals. Although illuminative and rich in description, qualitative data collected in case studies are singular and often lack generalizability. There is a need for comprehensive studies that subsume individual case studies related to consumer sciences in nutrition, apparel and clothing, consumer consumption, housing, and family studies. The purpose of this paper was to present a step-by-step methodological procedure for a qualitative meta-analysis, using components of Straus and Corbin’s grounded theory data coding technique. This research provides a systematic and rigorous research procedure for deriving hypothetical statements from multiple case studies in the consumer studies discipline as well as other academic disciplines. This method offers a way to overcome the limitation of individual, data-burdensome case studies bounded by context. It extracts conceptual trends across individual case study and eliminates these contextual boundaries. It fills a void in research techniques, by combining existing qualitative case study methods, grounded theory coding techniques, and meta-analysis to create generalizable hypotheses, grounded in the data. This methodology can provide testable hypotheses which contribute to the larger picture of an overall theory in consumer studies or another academic field

Introduction

Vast numbers of case studies exist in consumer studies research. The increasing contributions of qualitative researchers to the field have been both a blessing and a curse to practitioners. Library databases, such as ABI/INFORM Global, EBSCOhost, or ProQuest Dissertations and Theses offer access to hundreds of singular case studies related to consumer sciences in nutrition, textiles and clothing, consumer consumption, family studies, and related fields. They are abundant in the literature possibly because researchers’ time is channelled into developing and recording practical curricula for their own universities. Case studies may be termed ‘illuminative evaluations’ (Morgan, 1991, p. 6) and consist of examining particular incidences or events and the complex meaning associated with those events. Some researchers believe that case studies have limited generalizability to the larger body of knowledge in consumer studies and efforts should be made to contribute to the theoretical knowledge base of formal concepts. Concern also exists over the possible lack of methodological rigour and reliability, the absence of comparative analysis, and the lack of a cumulative nature; that is, case studies may not relate to or extend earlier work (Morgan, 1991; Ogawa and Malen, 1991; Atkinson and Delamont, 1993). In spite of these potential shortcomings, qualitative case studies provide numerous concepts practitioners can adapt to their own settings and they generate rich descriptions of a particular context. However, the sheer number of case studies requires excessive time to sort and examine. In 1970, Glass used a mining metaphor to describe the vast quantities of unrelated research. The mines of science have mountains of accumulated, unrefined ore. Many of the raw findings get buried under new accumulations, even though science would be better served if the findings were refined and hammered into usable metal (Glass, 1970). Four decades later, the need is greater than ever. Individual qualitative case studies are singular in nature and there is a need for comprehensive studies that subsume individual studies. Research has progressed to the point that there is a need for identifying the ‘cement that glues’ these unique case studies (DeWitt-Brinks and Rhodes, 1992, p. 5). The purpose of this study was to develop and use a scientific methodological procedure for a meta-analysis of qualitative case studies that contributes to theory development. This research method has merit for the readers of International Journal of

چکیده

محققان دانشگاهی تعداد زیادی از مطالعات موردی در زمینه مطالعات مصرف کنندگان در هر سال انجام می دهند و بسیاری از آن ها در ژورنال های تحقیقی به چاپ می رسند. اگرچه در توصیف بسیار جامع و روشن هستند اما داده های کافی جمع شده در مطالعات موردی منحصر به فرد هستند و اغلب فاقد تعمیم دادن می باشند. نیاز به مطالعات جامع که شامل مطالعات موردی مشخص مرتبط با علوم مصرف کنندگان در تغذیه ، پوشاک و لباس ، مصارف مصرف کنندگان ، مسکن و خانه داری و مطالعات خانواده حس می شود

هدف از این مقاله ارائه یک روش گام به گام برای تحلیل کیفی ، با به کارگیری مولفه های تئوری پایه ای straus و corbin که تکنیک کد نویسی داده ها است می باشد. این پژوهش روش روندی نظام مند ، اصولی و سخت برای استخراج گزاره های فرضی از مطالعات موردی متعدد در انتظام مطالعات مصرف کننده همانند سایر رشته های آکادمیک فراهم می کند. این روش یک راه برای غلبه بر محدودیت های فردی ، داده های مزاحم مطالعات موردی محدود شده توسط مفهوم آن ها ارائه می کند. گرایش های مفهوم در سراسر مطالعه موردی مشخص و استخراج و محدوده های متنی را حذف می کند. با ترکیب روش های مطالعه موردی کیفی ، تکنیک های کدنویسی تئوری پایه ای و متاآنالیزها برای ایجاد فرضیه تعمیم شده بر اساس داده ها ، به تحقیق اعتبار می فهمند. این روش می تواند فرضیه های آزمایشی که با تصاویر بزرگتری از یک نظریه کلی در مطالعات مصرف کنندگان یا سایر زمینه های دانشگاهی همکاری کند ایجاد کند

مقدمه

تعداد زیادی مطالعه در زمینه مصرف کنندگان وجود دارد. سهم فزاینده ای از محققین کیفی در این زمینه یک نعمت و یک راه روشن برای کسانی است که بخواهند در این راه قدم بردارند. پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ای مانند ABI/INFORM ، EBSCOHUST یا PRO COUEST و پایان نامه ها راه دسترسی مورد مطالعه مصرفی مشخص مرتبط با علوم مصرف کنندگان در تغذیه ، نساجی و پوشاک ، مصرف کننده ها ، مطالعات خانواده ها و زمینه های مرتبط با این ها ارائه می کنند. آنها به دلیل این که زمان بیشتری محققان برای ضبط دروس علمی دانشگاهی و توسعه آنها دارند ، فراوان تر هستد. مطالعات موردی ممکن است ارزیابی های مشخص و روشنی نامیده شوند ( morgan ، 1991 ، ص 6 ) و شامل بررسی رویداد یا اتفاق خاص و معنای پیچیده مرتبط با آن اتفاقات باشد. بعضی از محققین عقیده دارند که مطالعات موردی دارای محدودیت در تعمیم دادن آن ها به کل باشد و تلاش ها باید به منظور کمک به دانش تئوری بر پایه مفاهیم قانونی و رسمی باشد. نگرانی بر عدم امکان روش دقیق شناختی و قابل اطمینان ، عدم حضور آنالیزهای مقایسه ای ، و عدم وجود یک یک طبیعت و ماهیت متراکم است که باعث شده است که مطالعات موردی مرتبط با یکدیگر و یا در جهت تکمیل کارهای قبلی نباشد ( 1991 ، morgan ، ogawa و malen ، 1991 ؛ alkinson و delamont ، 1993 ) . با وجود این کاستی های بالقوه ، مطالعات موردی کیفی ، ایده های کیفی زیادی برای متخصصان ایجاد می کند. که می توانند آنها را با شرایط خود وفق دهند و توصیفات مطلوب و غنی از یک زمینه خاص فراهم کنند. با این حال تعداد زیادی از این مطالعات موردی نیازمند زمان زیاد برای بررسی و مرتب سازی داده هایشان می باشند. در سال 1970 ، glass از یک تشبیه و استعاره مندی باری توصیف مقادیر زیادی از تحقیقات نامرتبط استفاده کرد. علوم معدنی شامل کوه های روی هم انباشته ، سنگ معدن تصفیه نشده است. بسیاری از یافته های اولیه در زیر اطلاعات جدید دفن شدند ولو این که علم خدمت بهتری انجام دهد اگر یافته ها بازنگری ، شده و با انجام کار بر روی آن علوم به چیزهای بهتری دست یافت ( 1970 و glass ) . چهار دهه بعد ، نیاز ما حتی بیشتر هم شد. مطالعات کیفی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 28 اسفند 1394 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: