دانلود مقاله مسائل مربوط به مديريت مجموعه مجلات الکترونيکي در فایل ورد (word)
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مسائل مربوط به مديريت مجموعه مجلات الکترونيکي در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مسائل مربوط به مديريت مجموعه مجلات الکترونيکي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مسائل مربوط به مديريت مجموعه مجلات الکترونيکي در فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه:  
انتخاب مجلات الکترونیکی  
فسخ اشتراک مجلات الکترونیکی  
وجین مجلات الکترونیکی  
مجلات الکترونیکی و ارزیابی مجموعه  
مسائل مربوط به آرشیو سازی/حفاظت مجلات الکترونیکی  
ناشران مجله الکترونیکی  
کتابخانه های محلی  
براساس همکاری های ملی یا منطقه ای  
کدام مجلات الکترونیکی باید آرشیو شوند؟  
ایجاد خط مشی مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی  
نتیجه گیری  
فهرست منابع و مآخذ:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مسائل مربوط به مديريت مجموعه مجلات الکترونيکي در فایل ورد (word)

Abbott, T. (Ed.) (1994), Internet World’s on Internet 94: An International Guide to Electronic Journals, Newsletters, Texts, Discussion Lists, and Other Resources on the Internet, Mecklermedia, Westport, CT.,
Bailey, C.W. (1992), “Network-based electronic serials”, Information Technology and Libraries, Vol. 11 pp.29-
Birdsall, W.F. (1994), The Myth of the Electronic Library: Librarianship and Social Change in America, Greenwood Press, Westport, CT.,
Bonario, S., Thornton, A. (1994), “Library-oriented lists and electronic serials”, Microcomputers for Information Management, Vol. 11 pp.209-
Butler, B. (1992), “Electronic editions of serials: the virtual library model”, Serials Review, Vol. 18 pp.102-
Butler, H.J. (Ed.) (1994), “Abstracts of papers presented at the International Conference on Refereed (Electronic) Journals, October 1993″, Serials Review, Vol. 20 pp.21-
Butler, K.A. (1994), “Red Sage: the next step in delivery of electronic journals”, Medical Reference Services Quarterly, Vol. 13 pp.75-
Caplan, P.L. (1994), “Controlling e-journals: the Internet resources project, cataloging guidelines, and USMARC”, Serials Librarian, Vol
Clement, G. (1994), “Evolution of a species: science journals published on the Internet”, Database, Vol. 17 pp.44-
Cochenour, D. (1996), “CICNet’s electronic journal collection”, Serials Review, Vol. 22 pp.63-
Cochenour, D., Moothart, T. (1995), “Relying on the kindness of strangers: archiving electronic journals on Gopher”, Serials Review, Vol. 21 pp.67-
Cook, B. (Ed.) (1992), The Electronic Journal: The Future of Serials-Based Information, Haworth Press, New York, NY
Cronin, B., Overfelt, K. (1995), “E-journals and tenure”, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 46 pp.700-
Demas, S. (1994), “Collection development for the electronic library: a conceptual and organizational model”, Library Hi Tech, Vol. 12 No.3, pp.71-
Duranceau, E et al,
Duranceau, E.F. (1995), “Cataloging remote-access electronic serials: rethinking the role of the Opac”, Serials Review, Vol. 21 pp.67-
Duranceau, E.F. (1996), “Old wine in new bottles Defining electronic serials”, Serials Review, Vol. 22 pp.69-
Dworaczek, M., Wiebe, V.G. (1994), “E-journals: acquisition and access”, Acquisitions Librarian, No. 12, pp.105-
Dykhuis, R. (1994), “The promise of electronic publishing: OCLC’s program”, Computers in Libraries, Vol. 14 pp.20-
Entlich, R. (1995), “Electronic chemistry journals: elemental concerns”, Serials Librarian, Vol
Futas, E. (1995), Collection Development Policies and Procedures
Grochmal, H.M. (1995), “Selecting electronic journals”, College & Research Libraries News, Vol. 56 pp.632-
Gusack, N., Lynch, C.A. (1995), “Special theme: the TULIP project”, Library Hi Tech, Vol. 13 No.4, pp.7-
Harter, S.P., Kim, H.J. (1996), “Accessing electronic journals and other e-publications: an empirical study”, College & Research Libraries, Vol. 57 pp.440-
Hunter, K.A. (1993), “The changing business of scholarly publishing”, Journal of Library Administration, Vol
Keating, L.R., Reinke, C.E., Goodman, J.A. (1993), “Electronic journal subscriptions”, Library Acquisitions: Practice & Theory, Vol. 17 pp.455-
Lancaster, F.W. (Ed.) (1995), “Networked scholarly publishing”, Library Trends, Vol. 43 pp.515-
Lewis, S. (1995), “From earth to ether: one publisher’s reincarnation”, Serials Librarian, Vol
Lim, E.H.T. (1996), “Preprint servers: a new model for scholarly publishing”, Australian Academic & Research Libraries, Vol. 27 pp.21-
Malinconico, M. (1996), “Electronic documents and research libraries”, IFLA Journal, Vol. 22 No.3, pp.211-
Manoff, M., Dorschner, E., Geller, M. (1992), “Report of the electronic journals task force, MIT libraries”, Serials Review, Vol. 18 pp.113-
Manoff, M et al,
McKnight, C. (1993), “Electronic journals – past, present ; and future”, Aslib Proceedings, Vol. 45 pp.7-
McMillan, G. (1993), “Electronic journals: access through libraries”, in Saunders, L.M. (Eds),The Virtual Library: Visions and Reality, Meckler, Westport, CT, pp.111-
McMillan, G. (1992), “Technical processing of electronic journals”, Library Resources & Technical Services, Vol. 36 pp.470-
Mogge, D., Kovacs, D.K. (1996), Directory of Electronic Journals, Newsletters, and Academic Discussion Lists,
Naylor, B., Geller, M. (1995), “A prehistory of electronic journals: the EIES and BLEND projects”, Advances in Serials Management, Vol. 5 pp.27-
Neavill, G.B., Sheble, M.A. (1995), “Archiving electronic journals”, Serials Review, Vol. 21 pp.13-
Nisonger, T.E. (1992), Collection Evaluation in Academic Libraries: A Literature Guide and Annotated Bibliography, Libraries Unlimited, Englewood, CO
Nisonger, T.E. (1993), “Electronic journals: post-modern dream or nightmare: report of the ALCTS, CMDS Collection Development Librarians of Academic Libraries Discussion Group”, Library Acquisitions: Practice & Theory, Vol. 17 pp.378-
Okerson, A. (1992), “Electronic journals: current issues”, Quarterly Bulletin of the International Association of, Agricultural Information Specialists, Vol. 37 Nos 1-2, pp. 46-
Ortega y Gasset, J. (1961), The Mission of the Librarian
Parang, E., Saunders, L. (compilers) (1994), Electronic Journals in ARL Libraries: Policies and Procedures, SPEC Kit No. 201, Association of Research Libraries, Office of Management Studies,
Parang, E., Saunders, L. (compilers) (1994), Electronic Journals in ARL Libraries: Issues and Trends, SPEC Kit No. 202, Association of Research Libraries, Office of Management Studies,
Racine, D. (1992), “Access to full-text journal articles: some practical considerations”, Library Administration & Management, Vol. 6 pp.100-
Rooks, D.C. (1993), “Electronic serials: administrative angst or answer”, Library Acquisitions: Practice & Theory, Vol. 17 No.4, pp.449-
Sasse, M., Winkler, B.J. (1993), “Electronic journals: a formidable challenge for librarians”, Advances in Librarianship, Vol. 17 pp.149-
Singh, J., Meadows, J. (1993), “Electronic serials for library and information specialists”, Aslib Proceedings, Vol. 45 pp.234-
Stoller, M.E. (1992), “Electronic journals in the humanities: a survey and critique”, Library Trends, Vol. 40 pp.647-
Strangelove, M., Kovacs, D. (1991), A., Directory of Electronic Journals, Newsletters, in Okerson
Thorburn, C. (1992), “Cataloging remote electronic journals and databases”, Serials Librarian, Vol
Van Brakel, P.A. (1995), “Electronic journals: publishing via Internet’s World Wide Web”, Electronic Library, Vol. 13 pp.389-
Willis, K et al,
Woodward, H.M. (1994), “The impact of electronic information on serials collection management”, IFLA Journal, Vol. 20 pp.35-
Woodward, H., McKnight, C. (1995), “Electronic journals: issues of access and bibliographical control”, Serials Review, Vol. 21 pp.71-

 چکیده

در این مقاله مسائل اصلی مربوط به مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی کتابخانه نظیر انتخاب، بودجه بندی، تعیین خط مش، ارزیابی مجموعه و نگهداری/آرشیوسازی معرفی و بررسی می شوند. در مورد این که نیروی انسانی و بودجه بندی مجلات الکترونیکی می تواند بر اساس رویکرد های موضوع—مداریا فرمت مدار یا ترکیبی از این دو قرار گیرد، بحث می شود. مجلات الکترونیکی از طریق فرایند های یکسان سه مرحله ای شناسایی، ارزیابی و انتخاب که جهت مجلات چاپی بکار می رود،‌ انتخاب می شوند. اکثر معیارهای سنتی مجلات چاپی قابل اعمال به مجلات الکترونیکی نیز می باشد ولی معیارهای دیگری نیز در موردآنها بکارمی رود. حذف و وجین مجلات الکترونیکی توسط این حرفه عنوان نشده است ولی در آینده با اهمیت تر فرض خواهد شد. لزوم ایجاد روش های جدید ارزیابی مشتری مدار که بر دسترسی بجای مالکیت تأکید دارد، احساس می شود

مقدمه

این مقاله مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی توسط کتابخانه ها را مطرح می کند. دراین مقاله هدف معرفی مسائل عمده و برانگیختن پرسش هاست بجای اینکه تحلیل جامع یا پاسخ های صریحی فراهم شود. در واقع، اکثر مسائل مهم در رابطه با مدیریت مجلات الکترونیک ممکن است در حال  حاضر پاسخ های معینی نداشته باشد. در پیوست مقاله، یک کتابشناسی گزینشی بدون گزارمان از عناوین انگلیسی زبان مربوط به مجلات الکترونیکی با تأکید بر مدیریت آنها در کتابخانه ها وجود دارد

هیچ تعریف قابل قبول استانداردی در مورد مجلات الکترونیکی وجود ندارد. این اصطلاح، پدیده های گوناگون بسیار متنوعی را در بر می گیرد. بعنوان مثال،‌ اکثر انواع متفاوت پیایندها هم اکنون یا در آینده نزدیک بصورت الکترونیکی قابل دسترس خواهند بود، نظیر: مجلات پژوهشی، مجلات عادی، روزنامه ها، خبرنامه ها و زاین های خود انتشار یافته[2]

مجلات الکترونیک ممکن است تنها بصورت الکترونیکی باشند یا تنها نسخه الکترونیکی مجله ای که قبلاً بصورت چاپی منتشر می شده باشند، یا بطور همزمان به شکل چاپی و الکترونیکی منتشر شوند

اصطلاح مجله الکترونیکی برای مجلاتی که بصورت سی.دی.رام نظیر ادونیس[3]، پیوسته نظیر دایالوگ[4]، یا شبکه نظیر اینترنت یا بیت نت[5] در دسترس اند، بکار می رود. مجلات الکترونیکی می توانند بصورت رایگان، پرداخت اشتراک، پرداخت برای هر بار استفاده، یا با مجوز دسترسی باشند. به بعضی از آنها تنها می توان بعنوان بخشی از بسته چند مجله ای اشتراک پیدا کرد در صورتیکه در بعضی از مجلات الکترونیکی مقالات بصورت جداگانه منتشر می شود. این مجلات یا در کامپیوتر محلی کتابخانه ذخیره شده اند یا از مکان دور قابل دسترس می باشند. پدیده های دیگر نظیر صفحات خانگی ناشر مجله در وب جهان گستر، سمینارهای آکادمیک یا لیست های مباحثه و خدمت دهنده های وب جهان گستر در تصویر کلی از انتشارات الکترونیکی، خصوصیات مجلات الکترونیکی را ندارند

واضح و مبرهن است که تنوع وسیع انتشارات الکترونیکی و تغییرات سریعی که در مجلات الکترونیک توسط تکنولوژی، عناوین موجود و مقبولیت اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی بر آنها تحمیل می شود، برنامه ریزی مدیریت مجلات الکترونیکی توسط کتابداران را چالش آور ساخته است. در واقع،‌ به نظر بعضی از افراد، برنامه ریزی مجلات الکترونیکی همانند تیراندازی کردن به سمت هدف متحرک است
در سال های اخیر تعداد مجلات الکترونیکی گسترش وسیعی یافته که با توجه به داده های بدست آمده از راهنمای مجلات،‌ خبرنامه ها و فهرست های آکادمیک[6] که بصورت سالانه از سال 1991 توسط انجمن کتابخانه های تحقیقاتی در واشینگتن دی.سی منتشر می شود، قابل مشاهده است. در اولین ویرایش سال 1991 این راهنما تعداد 110 مجله الکترونیکی و خبرنامه فهرست شده بود((Strangelove & Kavocs, 1991, pp.1-3 درحالیکه ششمین ویرایش در سال 1996، 689 عنوان مجله را در بر می گرفت(Mogge & Kavocs, 1996, pp.39-589) . این مورد بخوبی روشن است که این روند در آینده ادامه خواهد داشت. بطوریکه در 3 اکتبر1996جستجوی کلیدواژه “مجله الکترونیکی” در سی.دی.رام لایبرای لیترچر[7] 338 مدخل را بازیابی کرد که این مورد سطح بالای علاقه کتابداران به این موضوع را نشان می دهد. اگرچه  بطور نسبی مجلات الکترونیکی فرمت جدیدی بحساب می آیند، به نظر نویسنده اکثر عملکردهای سنتی کتابخانه نظیر انتخاب، سیاستگذاری، ارزیابی مجموعه، آموزش کارکنان و کاربران، فهرست نویسی، بودجه بندی و آرشیو سازی حفاظت در مورد مجلات الکترونیکی نیز بکار می رود. البته، این فهرست، جامع نمی باشد. این مقاله عملکردهایی که به گسترش مجموعه/مدیریت مجموعه مربوط می شود خصوصاً انتخاب، ارزیابی مجموعه، آرشیو سازی/حفاظت و تعیین خط مشی را مورد خطاب قرار می دهد

انتخاب مجلات الکترونیکی

انتخاب یکی از اصلی ترین عملکردهای مجموعه سازی است. بعضی از سؤالات عمده در رابطه با انتخاب مجلات الکترونیکی در بخش های بعدی گنجانده شده اند

–انتخاب یک مجله الکترونیکی چه مفهومی دارد؟

در متن های مختلف می تواند معانی متفاوتی دربرداشته باشد. برای یک مجله هزینه—مدار انتخاب به معنی اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت حق اشتراک یا پرداخت هزینه جهت اخذ مجوز دسترسی به آن مجله می باشد. انتخاب می تواند درمعنای تصمیم گیری جهت ایجاد دسترسی به یک مجله الکترونیکی از طریق گوفر یا سایت وب جهان گستر یک کتابخانه نیز بکار رود

–کدام کارمند کتابخانه مجلات الکترونیکی را انتخاب می کند؟

دو رویکرد نظری برای این مسئله وجود دارد؛ یکی بر فرمت و دیگری بر موضوع استوار است. در رویکرد فرمت—مدار، انتخاب مجلات الکترونیکی توسط کارمندان جداگانه ای که از مهارت کافی در زمینه منابع الکترونیکی و خودکار برخوردار هستند انجام می شود بجای اینکه توسط کارمندی که مواد سنتی را انتخاب می کند انجام شود. مغایراً در رویکرد موضوع مدار، انتخاب مجلات الکترونیکی توسط همان کارمند مجموعه سازی که به انتخاب منابع سنتی نیزمی پردازد انجام می شود. کتابشناس تاریخ مجلات الکترونیکی در موضوع تاریخ را انتخاب می کند و مجلات الکترونیک فیزیک نیر توسط متخصص موضوعی فیزیک انتخاب می شوند و به همین ترتیب. آشکاراً این طرح (یعنی فرمت در مقابل موضوع) یک امر ساده بشمار می رود و پژوهش های کمی که انجام شده نشان می دهد که کتابخانه ها تنوعی از رویکردها را بکار می برند. در حقیقت، کتابخانه می تواند از مدل ترکیبی استفاده کند که به ادغام انتخاب توسط هر دو نوع متخصص موضوع و فرمت بپردازد. کتابخانه آلبرت آر.مان دانشگاه کرنل، مدل “متخصص نوع “[8] را توسعه داده که به انتخاب منابع انواع  خاص نظیر متن کامل، چند رسانه ها، فایل های عددی  و ; می پردازند.(Demas, 1994) بررسی ماه ژانویه 1994 انجمن کتابخانه ها تحقیقاتی نشان می دهد که مجلات الکترونیکی گرایش بیشتری به انتخاب شدن توسط کمیته ها را دارند و کمترتوسط کتابشناسان فردی گزینش می شوند. (Parang & Saunders, 1994, p.5)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 اسفند 1394 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: